Προσωπικό

1) Ιατροί μέλη ΔΕΠ:

α) Ακτινολογίας: Ν. Κελέκης (αν. καθηγητής), Η. Μπρούντζος (αν. καθηγητής), Αικ. Μαλαγάρη (αν. καθηγήτρια), Μ. Παπαθανασίου (επ. καθηγήτρια), Ε. Αλεξοπούλου (επ. καθηγήτρια), Ε. Ευσταθόπουλος (Καθηγητής), Α. Κελέκης (επικ.καθηγητής), Αικ. Χατζημιχαήλ (λέκτορας), Ο. Παπακωνσταντίνου (λέκτορας)

β) Ακτινοθεραπείας: Β. Κουλουλίας (επ. καθηγητής)

γ) Πυρηνικής Ιατρικής: Σ. Χατζηϊωάννου (επ. καθηγήτρια)

2) Ιατροί ΕΣΥ:

α) Ακτινολογίας: Η. Νάση (Διευθύντρια), Σ. Αργέντος (επ. Α΄), Κ. Κιαλέ (επ. Α΄), Π. Βασιλείου (επ. Α΄), Ν. Οικονομόπουλος (επ. Β΄), Ν. Σπύρου (επ. Α΄), Χ. Τσομπανλιώτη (επ. Α΄), Χ. Κοντοπούλου (επ. Α΄), Λ. Μαϊλη (επικουρική)

β) Ακτινοθεραπείας: Π. Παντελάκος (Διευθυντής), Δ. Χαλδαιόπουλος (επ. Α’)

γ) Πυρηνικής Ιατρικής: Ξ. Γερονικόλα-Τράπαλη (Διευθύντρια), Ι. Αρμενιάκος (επ. Α’)