Αλλαγή ωραρίου αιμοληψιών της Μονάδα Αιμοδοσίας από 26 Ιουλίου 2021

Από 26 Ιουλίου 2021 το ωράτιο λειτουργίας της Αίθουσας Αιμοδοτών αλλάζει και διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα - Τρίτη -Τετάρτη- Πέμπτη - Παρασκευή από 8:30πμ έως 15:00μμ