Άλλες δραστηριότητες

«Οι Αιματολόγοι του Τμήματος κ.κ. Ηλίας Κυριάκου και Στυλιανή Κοκόρη διενεργούν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 09.00-14.00 (πλην των ημερών Γενικής Εφημερίας του Νοσοκομείου) Τακτικό Πρωινό Εξωτερικό Αιματολογικό Ιατρείο Αιμοστατικών Διαταραχών. Το Ιατρείο διενεργείται στην Γ΄ Στάση των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων. Τα ραντεβού κλείνονται μέσω του 1535 (ο 5ψήφιος κωδικός του Ιατρείου είναι ο 02397).

Στο Ιατρείο παρακολουθούνται, διερευνώνται και αντιμετωπίζονται πρωτίστως ασθενείς με διαταραχές αιμόστασης (υπερπηκτικότητα, αιμορρραγική διάθεση) και ανοσοαιματολογικές διαταραχές.»