Στατιστικά στοιχεία

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2013-2015
    2013 2014 2015
1  ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ  2.347 2.046 2.657 
2  ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ  19.806 20.054 17.089 
3  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  178.768 171.474 153.378 
4  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  325.453 327.941  379.978 
5  ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΞΩΤ.ΙΑΤΡΕΙΩΝ  1.206 1.735  1.204