Εκπαιδευτικό Έργο

  • Με βάση απόφαση της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 διδάσκεται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος το κατ’ επιλογήν μάθημα «Αιμόσταση-Ιατρική Μεταγγίσεων» σε προπτυχιακούς φοιτητές του 7ου, 9ου και 11ου εξαμήνου. Επίσης μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν στη διδασκαλία των κατ’ επιλογήν μαθημάτων «Αιματολογία» και «Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική»
  • Το Επιστημονικό Προσωπικό του Τμήματος συμμετέχει ενεργά (με διδασκαλίες μαθημάτων, επίβλεψη πτυχιακών εργασιών και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων) στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Θρόμβωση, Αιμορραγία, Ιατρική των Μεταγγίσεων» του ΕΚΠΑ
  • Πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση ενδοτμηματικά μετεκπαιδευτικά μαθήματα που απευθύνονται στην ολομέλεια του Τμήματος με αντικείμενο τις διαταραχές Αιμόστασης και την Ανοσοαιματολογία-Ιατρική των μεταγγίσεων. Με το ίδιο αντικείμενο πραγματοποιούνται μετεκπαιδευτικές διαλέξεις σε ενδονοσομοκειακές και εξωνοσοκομειακές Κλινικές κατόποιν πρόσκλησης
  • Το Επιστημονικό Προσωπικό του τμήματος συμμετέχει με ομιλίες σε Σεμινάρια και Συνέδρια διαφόρων επιστημονικών εταιρειών.