Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός

Αιματολογικό Εργαστήριο:

 • 2 αυτόματοι αιματολογικοί αναλυτές 32 παραμέτρων
 • 3 αυτόματοι αναλυτές δοκιμασιών πήξης έως 30 παραμέτρων
 • Aggregometer
 • PFA-100
 • Multiplate
 • ROTEM
 • Αναλυτής χρωματογραφίας υψηλής πιέσεως για τη διερεύνηση των αιμοσφαιρινοπαθειών
 • Θερμικός κυκλοποιητής (PCR) για την ανίχνευση μεταλλάξεων που σχετίζονται με την κληρονομική θρομβοφιλία
 • 2 εκπαιδευτικά οπτικά μικροσκόπια διπλής συν-παρατήρησης


Αιμοδοσία:

 • 3 αυτόματοι ανοσοαιματολογικοί αναλυτές προ-μεταγγισιακού, μετα-μεταγγισιακού ελέγχου και διασταυρώσεων
 • Semi-auto σύστημα πλήρους ανοσοαιματολογικού ελέγχου (τεχνική μικροσωληναρίων γέλης)
 • 4 μηχανήματα αιμοπεταλιαφαίρεσης συνεχούς και διακεκομμένης ροής