Εκπαίδευση

Η Υπηρεσία Πληροφορικής του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» δέχεται τελειόφοιτους φοιτητές και σπουδαστές σχολών Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας Πληροφορικής για πρακτική άσκηση.  

Σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι.Αθήνας και στο πλαίσιο του Εργαστηριακού μαθήματος "Πληροφορική Υγείας - Εργαστήριο" πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των φοιτητών του Α' Εξαμήνου στις 13/1/2016 & 15/1/2016 & 11/1/2017, όπου επισκέφθηκαν το χώρο των Επειγόντων Περιστατικών με εστίαση στην λειτουργία των ΤΕΠ με τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου καθώς και τον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού Τηλειατρικής.