Προσωπικό

Το Ανθρώπινο Δυναμικό της Υπηρεσίας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα Πληροφορικής με εμπειρία και συνεχή ενημέρωση στη χρήση νέων τεχνολογιών στον υγειονομικό τομέα, και είναι οι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Βασιλάκης Ανδρέας ΤΕ Πληροφορικής (Software)
Ιωσηφίδου Σοφία ΔΕ Χειριστών Η/Υ
Καπερώνης Γιάννης ΤΕ Πληροφορικής (Hardware)
Παπανδρεάδη Αναστασία ΠΕ Πληροφορικής (Software)
Παπατριανταφύλλου Δημήτρης ΤΕ Πληροφορικής (Hardware)
Πολυχρονοπούλου Κων/να ΤΕ Πληροφορικής (Software)

pliroforiki

Οι κατανομή των οργανικών θέσεων παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα:

Κλάδος Οργανικές Θέσεις
Συνολικές Κατειλημμένες Κενές
ΠΕ Πληροφορικής 3 1 2
ΤΕ Πληροφορικής 3 2 (SOFTWARE) 0
2 (HARDWARE)
Δε Πληροφορικής 1 1 0
ΣΥΝΟΛΟ 7 6 2