Γενικά για τη βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη ξεκίνησε να λειτουργεί το 2003 και στεγάζεται στον -1 όροφο του Νοσοκομείου. Διαθέτει 30 θέσεις ανάγνωσης καθώς και Internet Room με δυνατότητα ανάπτυξης 13 τερματικών. Σκοπός της είναι η υποστήριξη και προώθηση των πληροφοριακών αναγκών όλου του προσωπικού του νοσοκομείου, των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και της ευρύτερης ιατρικής κοινότητας.

Χρήστες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» είναι το ιατρικό και επιστημονικό δυναμικό όλων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, AEI, τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων, φαρμακευτικών εταιρειών καθώς και σπουδαστές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης είναι:

Προσωπικό:

https://attikon-medical-library.openabekt.gr/

Μέσω της συγκεκριμένης διεύθυνσης μπορείτε να γνωρίζετε ποια ακριβώς βιβλία και περιοδικά έχει η Βιβλιοθήκης μας, να κάνετε ηλεκτρονική κράτηση αυτών και διάφορες άλλες χρηστικές πληροφορίες που θα παρέχουν απολύτως ηλεκτρονική εξυπηρέτηση σε κάθε ενδιαφερόμενο.