Αρμοδιότητες

Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Επίσης καθορίζεται από το πλαίσιο που προσδιορίζει κάθε φορά το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ToΑυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας επιλαμβάνεται την προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί από τη Διοίκηση του νοσοκομείου σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει:

Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο του Τμήματος Ποιότητας του Πανεπιστημιακού Γενικού ΑΤΤΙΚΟΝ  είναι τα εξής: