Δείκτες ποιότητας/επιδόσεων

  • Ικανοποίηση ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο
  • Ικανοποίηση πολιτών που προσέρχονται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
  • Πλέγμα δεικτών ποιότητας νοσοκομείου

Έκθεση επεξεργασίας ερωτηματολογίων νοσηλευόμενων ασθενών- Φεβρουάριος 2012

Έκθεση επεξεργασίας ερωτηματολογίων ασθενών των εξωτερικών ιατρείων-Φεβρουάριος 2012

Έκθεση επεξεργασίας ερωτηματολογίων νοσηλευόμενων ασθενών-Ιανουάριος 2012

Έκθεση επεξεργασίας ερωτηματολογίων ασθενών των εξωτερικών ιατρείων-Ιανουάριος 2012

Έκθεση επεξεργασίας ερωτηματολογίων νοσηλευόμενων ασθενών-Δεκέμβριος 2011

Έκθεση επεξεργασίας ερωτηματολογίων ασθενών των εξωτερικών ιατρείων-Δεκέμβριος 2011

Έκθεση επεξεργασίας ερωτηματολογίων εσωτερικών ασθενών-Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2011

Έκθεση επεξεργασίας ερωτηματολογίων εξωτερικών ασθενών-Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2011