Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Σκοπός Γραφείου:  Διαχείριση προγραμμάτων επιχορηγήσεων μέσω πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013
Μέλη Γραφείου:
Συντονιστής: ο ιατρός Δ/ντής Ε.Σ.Υ. Άγγελος Παπαδόπουλος
Στελέχη:
  • Αλίκη Παρασκευά, ΠΕ Δ/κού – Οικονομικού
  • Αναστασία Παπανδρεάδη, ΠΕ Πληροφορικής
  • Μιχαήλ Κούρτογλου, ΤΕ Μηχανικός Ιατρικών Οργάνων
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5831025, 2105832517, 210 5832469