Παλαιότερα αιτήματα Υγειονομικό

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004488 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-140 ΡΑΜΜΑ 6/0 ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ 60 EK ME 2 ΒΕΛΟΝΕΣ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 13MM ,140 ΡΑΜΜΑ PROLENE, 5/0, ΒΕΛ. ΣΤΡ. CC, 13MM, ΔΙΠ. ,140 ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ ΑΠΟΡΡΟΦ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗΣ Η ΑΝΤΙΣΤ USP 3/0
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004557 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-120 ΡΑΜΜΑ ETHILON,10/0,ΒΕΛ.CS ULTIMA 6MM,ΔΙΠ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004561 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-5 ΔΙΑΛΥΜΑ ΙΣΟΤΟΝΗΣ ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗΣ ΤΑΧΙΑΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004746 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΕΙΓ. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ-2 SENSOR CARTRIDGE ΓΙΑ COBAS B123
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004626 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΕΙΓ. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ-2 FLUID PACK COOX 700TESTS
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004784 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-2 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ MRI ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ,1 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΥΠΟΥ DDDR ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 3 TESLA ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ, ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004783 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-1 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΥΠΟΥ DDDR ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 3 TESLA ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ, ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,2 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ MRI ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004824 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-5 ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004295 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-5 ΜΗΤΡΑ ΜΗΝΙΓΓΑΣ 100Χ100mm ΓΙΑ ΝΧ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004619 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-200 ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΕΡΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 150Χ10mm ΓΙΑ ΒΙΟΨΙΑ ΜΥΕΛΟΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004867 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤ. ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-500 ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΔΙΠΛΟΣ- ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΗΨΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜ-ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0003413 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝ.ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΟΡΘΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ-300 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΟΣ FREE LATEX
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004650 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝ.ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ-60 ΣΕΤ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ,60 ΣΕΤ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ,60 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0003399 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝ.ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ-400 ΦΙΛΤΡΑ Α-ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ PRO Kuf<20ml/mmHg/h/1.0m², low flux
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004483 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-3 ΜΟΣΧΕΥΜΑ PXC ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟ ΣΚΕΛΟΣ ,1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ PXT ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ,2 ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ,1 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ - ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 46mm
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004489 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-1 ΚΥΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 3 ΣΤΕΛΕΧ ΜΕ ΥΠΕΡΝΕΦΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ,2 ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΕΞΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 3 ΣΤΕΛΕΧ ΜΕ Υ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004487 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-1 ΚΥΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 3 ΣΤΕΛΕΧ ΜΕ ΥΠΕΡΝΕΦΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ,2 ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΕΞΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 3 ΣΤΕΛΕΧ ΜΕ Υ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004493 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-1 ΚΥΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 3 ΣΤΕΛΕΧ ΜΕ ΥΠΕΡΝΕΦΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ,2 ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΕΞΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 3 ΣΤΕΛΕΧ ΜΕ Υ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004492 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-1 ΚΥΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 3 ΣΤΕΛΕΧ ΜΕ ΥΠΕΡΝΕΦΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ,2 ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΕΞΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 3 ΣΤΕΛΕΧ ΜΕ Υ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004561 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-5 ΔΙΑΛΥΜΑ ΙΣΟΤΟΝΗΣ ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗΣ ΤΑΧΙΑΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004617 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-1 ΒΙΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΤΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004694 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-1 ΚΥΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 3 ΣΤΕΛΕΧ ΜΕ ΥΠΕΡΝΕΦΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ,2 ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΕΞΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 3 ΣΤΕΛΕΧ ΜΕ Υ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004726 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚ.ΑΡΘ.33 Ν4368/16 ΑΠΟΔΕΚΤΗ +-5% ΑΠΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΚΠΥ ΟΛΑ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-60 ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ 20Χ20CM ,40 ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΛΓΙ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004977 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 1 μμ-1 ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 10Χ15 CM
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004640 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-60 ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ 1000ml ΜΕ ΙΣΤΙΔΙΝΗ-ΤΡΙΠΤΟΦΑΝΗ-ΚΕΤΟΓΛΟΥΤΑΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004633 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-5 ΕΥΘΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΘΩΡΑΚΙΚΟ 30ΜΜ-38ΜΜ Χ 15 ΕΩΣ 60 CM
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004635 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-3 ΒΑΛΒΙΔΟΦΟΡΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004716 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-5 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΕΡΟΛΗ-ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΟΥ & ΦΩΣΦΟΡΙΚΟY ΝΑΤΡΙΟY 4ml ,3 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ -ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΕΡΟΛΗ-ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΟΥ & ΦΩΣΦΟΡΙΚΟY ΝΑΤΡΙΟY
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005006 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-1 ΚΛΩΒΟΣ ΣΩΜΑΤΕΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ ΑΜΣΣ ,1 ΒΙΔΑ POLARUS CORTEX 3.5X32,5ΜΜ ,6 ΒΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ,1 ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004515 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-3000 ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ FFP2