Παλαιότερα αιτήματα Υγειονομικό

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001357 ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΛΙΝ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-6 N-REACTION BUFFER/BN-II (5LT) (ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΟΥ)
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0000684 ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΛΙΝ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-4 PHOENIX PIPETTE TIPS 1632/KIT
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0000672 ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΛΙΝ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-32 BD PHOENI NMIC 417, EUCAST PANEL, EMERGE ,11 BD PHOENIX PMIC 96, EUCAST PANEL ,22 PHOENIX ID BROTH (100φιαλίδια των 4,5ml)ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠ.GRAM(-) & GRAM(+)ΜΙΚΡΟΒ,ΣΤΡΕΠΤΟ ,22 PHOENIX AST BRO
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001820 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-10 ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ GROSHONG
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001303 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-10 ΑΓΚΥΛΗ 30ο TURIS, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ, MEDIUM, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001673 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-10 ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΟΥΡΟΛ.ZIPWIRE
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001819 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-10 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡ.VERTEBRAL ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ 5FR ΤΕΛΙΚΗ ΟΠΗ 100CM
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001944 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤ.-25 HEMOSIL SYNTHASIL
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001890 ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΛΙΝ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-2 ΤΑΧΕΙΑ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΙΚΗ PCR ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΑΠΟ ΕΝΥ 30 ΤΕΣΤ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002069 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤ. ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-30 ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ MH EΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (S.M.L.)
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002014 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤ. ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-300 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002039 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤ. ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΘ-100 ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002016 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤ. ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΘ-30 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 5FR -15CM
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002015 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤ. ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-50 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ (BIS) ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002017 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤ. ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΘ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-50 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ13FR
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002018 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤ. ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΘ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-1000 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΠΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002020 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤ. ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΘ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-1000 ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002270 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-1 ΚΟΧΛΙΑΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001967 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-600 ΟΘΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 100χ125cm ΠΑΡΑΘΥΡΟ 13χ10cm & ΣΑΚΟ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ, ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002400 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-10 AssayTip/AssayCup tray ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002399 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-30 PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,30 CLEANCELL M (2x2L) Elecsys cobas e ,15 COBAS ISE REFERENCE ELECTROLYTE 1X500ML
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002397 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-6 COBAS GOT/AST 1100TEST ,5 COBAS GPT/ALT 1100TEST ,5 COBAS γ-GT VER2 1200TEST ,6 COBAS ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) 1050TEST ,1 CFAS LIPIDS 3X1ML INTEGRA ,1 C.f.a.s. PUC 5X1ML ,1 COBAS/INTEGRA PRE
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002398 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-9 COBAS LDH IFCC VER2 750TEST ,8 COBAS CK-NAC 800TEST ,10 COBAS a-AMYLASE 750TEST ,13 COBAS BILIRUBIN DIRECT 500TEST ,1 TOTAL PROTEINE URINE/CSF 3 600TEST ,5 COBAS CREATININE JAFFE GEN2 150
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002396 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-3 COBAS UREA/BUN 1900TEST ,3 COBAS URIC ACID VERS2 1000TEST ,6 COBAS PHOSPHATE V2 600TEST ,1 COBAS TRIGLYCERIDES 800TEST ,2 COBAS LDL-C PLUS 2GEN 500TEST ,2 COBAS CHOLESTEROL GEN2 2100TEST ,2 COB
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002395 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-10 PCT Brahms (Roche) Elecsys E2G 300V2 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002394 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-10 PCT Brahms (Roche) Elecsys E2G 300V2 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002393 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-5 TSH Elecsys E2G 300 V2 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ e801 ,20 Ferritin Elecsys E2G 300 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,5 Vitamin B12 G2 Elecsys E2G 300 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,5 Folate G3 Elecsys E2G 300 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002392 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-25 IL 6 Elecsys cobas e100 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,4 FT4 G3 Elecsys E2G 300 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,1 Vitamin D total G2 Elecsys E2G 300 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002391 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-25 Troponin T hs Elecsys E2G 300 V2 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,5 CK-MB Elecsys E2G 100 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,2 AFP Elecsys E2G 300 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,2 CEA Elecsys E2G 300 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002390 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-4 proBNP G2 Elecsys E2G 300 V2 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,1 Vitamin B12 G2 CS Elecsys V2 ,2 PTH CS Elecsys V2 ,1 CEA CS Elecsys V2 ,2 CA 125 G2 CS Elecsys ,2 Estradiol G3 CS Elecsys