Παλαιότερα αιτήματα Υγειονομικό

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004505 ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝ.ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-50 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ,50 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004972 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΕΠ.ΔΗΜ. Α'ΔΟΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004381 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΟΦΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-50000 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ SMA
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005142 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΕΙΔΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΥΦΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005141 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΕΤ ΣΠΟΝΔΥΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΓΧΥΤΗ ΜΗΚΟΥΣ 120cm ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 16ml
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004574 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-15 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΨΥΧΡΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005137 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ-300 ΠΛ ΙΣΟΘΕΡ ΤΡΟΦΗ 500ml ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ>7 ΕΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005134 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ-50 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΡΡΙΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004731 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-2 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ HOLTER ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SPACELAB EXTRA LARGE ,2 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ HOLTER ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SPACELAB LARGE
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004909 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-6 PCT Brahms (Roche) Elecsys E2G 300V2 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,10 Troponin T hs Elecsys E2G 300 V2 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004908 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-4 proBNP G2 Elecsys E2G 300V2 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004907 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-4 proBNP G2 Elecsys E2G 300V2 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,15 Troponin PC Elecsys ,15 PreciControl Cardiac G2 Elecsys V4
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004906 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-7 IL 6 Elecsys cobas e100 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,3 HCG+beta Elecsys E2G 300 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,6 CK-MB Elecsys E2G 100 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,15 PreciControl Universal Elecsys V2 ,15 PreciCon
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004904 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-2 T3 Elecsys E2G 300 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,2 T4 Elecsys E2G 300 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,3 FT3 G3 Elecsys E2G 300 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,3 FT4 G3 Elecsys E2G 300 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,5 TSH Elecs
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004911 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-2 APO A TQ VERS 2 100TEST ,1 APO B TQ VERS.2 150TEST ,1 Lp(a) 200TEST ,1 HOMOCYSTEIN 200TEST ,1 HOMOCYSTEIN CONTROL ,1 PRECINORM Lp(a) ,1 HOMOCYSTEIN CALIBRATOR ,20 COBAS NAOH D CPACK ,6 COBAS IS
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004914 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-3 COBAS VANCOMYCIN 200TEST ,3 COBAS VALPROIC ACID &FREE VALPROIC ACID 200TEST ,2 COBAS PHENOBARBITAL 200TEST ,2 COBAS/INTEGRA PRECISET TDM I (6X5ML) ,50 COBAS MAGNESIUM 200 TEST ,10 COBAS TOTAL P
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004913 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-10 COBAS a-AMYLASE 750TEST ,15 COBAS BILIRUBIN TOTAL 600TEST ,15 COBAS BILIRUBIN DIRECT 500TEST ,3 COBAS HDL-C PLUS 4GEN 500 TEST ,3 COBAS TRIGLYCERIDES 800TEST ,1 COBAS/INTEGRA AMMONIA 150TEST
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004912 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-10 COBAS UREA/BUN 1900TEST ,5 COBAS URIC ACID VERS2 1000TEST ,5 COBAS PHOSPHATE V2 600TEST ,5 COBAS GOT/AST 1100TEST ,5 COBAS GPT/ALT 1100TEST ,5 COBAS ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) 1050TEST ,5 COBA
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004903 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-2 AFP Elecsys E2G 300 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,2 CA 19-9 Elecsys E2G 300 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,1 PTH Elecsys E2G 300 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,3 Insulin Elecsys E2G 100 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,2 Vitam
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004919 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-1 ARCH SCC CONTROL ,1 ARCH PROGRP CONTROL ,1 ARCH CYCLOSPORINE CONTROL(+TACROLIMUS+SIROLIMUS) ,2 ARCHIT PRE-TRIG SOLUTION (36000TESTS) ,2 ARCHIT CONC. WASH BUFFER (4x1LT) ,2 ARCHIT TRIGGER
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004918 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-2 ARCH SCC REAGENT 100TEST ,1 ARCH TACROLIMUS REAGENT 100TEST ,1 ARCH CA 125 CALIBRAT ,1 ARCH HE4 CALIBR ,1 ARC SCC CALIBR ,1 ARCH PROGRP CALIBR ,1 ARCH HE4 CONTROL
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004917 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-2 ANTISERUM IGD/IGE 0,5ml ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ /TITAN GEL ,2 ANTISERUM FIX G-A-M-K-L /SEBIA ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ /TITAN GEL ,3 FIXATIVE SOL.COLOR (1ML) 71TEST ,2 HYDRAGEL 4 IF 40 TEST
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004916 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-3 PreciControl Multimarker Elecsys ,10 ELECSYS PROCELL (6x380ml) ,10 ELECSYS CLEANCELL (6x380ml)/(6X190TEST) ,3 ELECSYS CYCLOSPORINE REAGENT 100TEST ,3 PRECICONTROL ISD 3X3 ML ,3 ISD SAMPLE
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004915 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-3 ELECSYS TESTOSTERONE II REAGENT 100 TEST ,2 ELECSYS C-PEPTIDE CALSET (4X1ML) ,5 ELECSYS HGH REAGENT 100 TEST ,2 N-MID OSTEOCALCIN ELECSYS 100TEST ,2 SHBG (reagent) 100TEST ,3 DHEA-S ELECSYS(rea
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004910 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-6 ACE CONTROL (6x1ml)
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004285 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005261 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚ.ΑΡΘ33 Ν4368/2016 ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΫΛΑ BARCODES ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-30 ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ 20Χ20CM ,20 ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΜΕ Ag 3 X 44 CM
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005260 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-6 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004279 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 YTTRIUM MICROSPHERES (ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ Υ-90) ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΧΡΥ-ΒΑΣ 1ηΔΟΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005247 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-1 ΕΝΘΕΜΑ ΜΑΣΤΟΥ