Παλαιότερα αιτήματα Υγειονομικό

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005247 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-120 ΞΥΛΟΛΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99,5% (2,5 lit)
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005177 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-50 ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ EPSON EPL-6200 ΣΥΜΒΑΤΟ ,20 ΤΥΜΠΑΝΟ (DRUM) ΕΚΤΥΠΩΤΗ EPSON EPL 6200
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005197 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-200 ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ Νο 10 ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΟΝΗ TROCAR ,200 ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ Νο 12 ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΟΝΗ TROCAR ,300 ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ Νο 14 ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004468 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-20000 ΘΗΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΨΙΩΝ (ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ)
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004854 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ-2000 ΦΑΚΕΛΟΣ AEROFIL Νο5 24Χ27,5
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005226 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-50 ΑΝΤΙ-Α1 ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005227 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-30 ANTI-H 5ML ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005225 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-80 Α ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ,80 Β ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002305 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ PXT ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ,1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ PXC ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟ ΣΚΕΛΟΣ ,2 ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ,1 ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ,ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ/ΜΕΓΕΘΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003308 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-1 ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ 20cm ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΜΕ PTFE ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ NICITOL ,1 ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ,1 ΜΠΑΛΟΝΙ ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004675 ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝ.ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-300 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ - ΣΕΤ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002632 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ-4 ΓΝΗΣΙΟ ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK MS 317
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005114 ΑΠΟΘΗΚΗ Β' ΠΠΚ-Δ'ΠΠΚ-2 5ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ EDAN M8 ,2 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 27-35cm ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ EDAN M8B ,2 ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΟ) ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ EDAN M8 ,2 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004763 ΑΠΟΘΗΚΗ Β' ΩΡΛ-Β' ΚΛΙΝ.ΔΕΡΜ.&Α-100 STICK ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΝΙΤΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ 75%
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0050318 ΑΠΟΘΗΚΗ Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ-80 ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ CARDIETTE 1200
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005230 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-30 ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΙΠΠΕΙΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005202 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-1000 ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡ ΠΟΛΥΚΛ USP 1 ΜΗΚ 75ΕΚ ΒΕΛ 30ΜΜ 1/2ΚΥΚΛ ΣΤΡΟΓΓ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ,1500 ΡΑΜΜΑ Νο1 75cm ΜΕΤΑΞΙ ΜΕ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΒΕΛΟΝΗ 3/8 40mm ,300 ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΜΕΤΑΞΙ Νο 0 ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΜΗΚΟΥΣ 60-75 CM ,300
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005341 ΑΠΟΘΗΚΗ Γ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚ-1 ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 12FR X2.5CM
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003763 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-1 ΚΥΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 3 ΣΤΕΛΕΧ ΜΕ ΥΠΕΡΝΕΦΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ,2 ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΕΞΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 3 ΣΤΕΛΕΧ ΜΕ Υ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005260 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-3 ΑΝΤΕΝΑ ΚΡΥΟΠΗΞΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005259 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-3 ΑΝΤΕΝΑ ΚΡΥΟΠΗΞΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0000425 ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΛΙΝ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-4 TRANSCRIPTOR FIRST STRAND cDNA SYNTHESIS KIT
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0000398 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-5 ΠΛΕΓΜΑ ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 4D DOME 38SR
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002674 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ PXT ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ,1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ PXC ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟ ΣΚΕΛΟΣ ,2 ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ,1 ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ,ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ/ΜΕΓΕΘΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003792 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-1 ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ RESERVOIR ΤΥΠΟΥ OMMAYA ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005054 ΑΠΟΘΗΚΗ Β' ΩΡΛ-Β' ΚΛΙΝ.ΔΕΡΜ.&Α-50 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 0,22mm ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ 6ml
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004987 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-10 ΕΜΒΑΛΩΜΑ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004784 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-3 ΤΡΟΚΑΡ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0001596 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-5 ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦ.ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0001595 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-4 ΠΛΕΓΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 10Χ15 CM ,2 ΠΛΕΓΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 15Χ15 CM ,2 ΠΛΕΓΜΑ ΚΗΛΗΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ 15Χ20CM ,2 ΠΛΕΓΜΑ ΚΗΛΗΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ 30Χ30CM