Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005675 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-16 ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΚΛΗΡΑ 20 Σεπτεμβρίου 2019 23 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005538 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΘΟΓΚ (07) ΟΡΘΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-20 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 5FR -15CM 20 Σεπτεμβρίου 2019 23 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005828 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-3 ELECSYS ANTI-TG (100tests) ,3 ELECSYS ANTI-TPO (100tests) ,25 ELECSYS TSH (200tests) 20 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005831 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-5 PCT BRAHMS ELECSYS 100TEST ,2 ELECSYS CALIBRATOR TSH (4x1,3ml) ,2 ELECSYS CALIBRATOR FREE-T4 ΙIΙ (4x1ml) ,1 CALSET CEA ELECSYS 4X1ML ,2 CALSET CA 15-3 II ELECSYS 4X1ML 20 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005834 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-15 ECOTERGENT (C701/702) 96 ML ,20 COBAS NAOH D CPACK ,20 COBAS ISE REFERENCE ELECTROLYTE 1X500ML 20 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005836 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-40 COBAS MAGNESIUM 200 TEST ,10 COBAS ALBUMIN 2 750TEST ,10 COBAS TOTAL PROTEIN GEN2 700TEST ,10 COBAS CREATININE JAFFE GEN2 1500TEST 20 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005838 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-15 COBAS BILIRUBIN DIRECT 500TEST ,1 COBAS/INTEGRA SALICILATE 150TEST ,2 COBAS VANCOMYCIN 200TEST ,10 COBAS BILIRUBIN TOTAL 600TEST 20 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005644 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-3 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΟΣ/ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ ΑΚΡΟΥ 4mm ΜΑΛΑΚΟΣ ,3 ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑΛΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΑΚΡΟΥ 4mm 20 Σεπτεμβρίου 2019 23 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005696 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΘΟΓΚ (07) ΟΡΘΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-200 ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 20 Σεπτεμβρίου 2019 23 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005756 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-4000 ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 40LT 28,7X28,7X47,8CM KOKKINO HOSPITAL BOX 20 Σεπτεμβρίου 2019 23 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005830 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-10 PRECICONTROL TROPONIN ELECSYS (2+2)X2ML ,5 PRECICONTROL CARDIAC II ELECSYS (2+2)X2ML ,5 PRECICONTROL UNIVERSAL ELECSYS (2+2)X3ML ,1 PRECICONTROL THYRO AB (2+2)X2 ML ,1 ELECSYS CALIBRATOR T4 ( 20 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005953 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-20 ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 20 Σεπτεμβρίου 2019 23 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005909 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-5 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΔΟΑΥΛ.PTFE ΕΞΩΤΕΡΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ NITINOL ΔΙΑΜ.5-13 ΜΗΚΟΣ 2,5-15 CM 20 Σεπτεμβρίου 2019 23 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005733 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-70 ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ 20 Σεπτεμβρίου 2019 23 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005732 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-15 ΑΟΡΤΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ 20 Σεπτεμβρίου 2019 23 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005754 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-20 ΚΑΝΟΥΛΑ ΦΛΕΒΙΚΗ ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 34/46 20 Σεπτεμβρίου 2019 23 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005814 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-2 ELECSYS CORTISOL REAGENT 100 TEST ,2 ELECSYS FSH REAGENT 100 TEST ,1 ELECSYS INSULIN REAGENT 100 TEST ,3 ELECSYS PROLACTIN II REAGENT 100 TEST ,2 ELECSYS TESTOSTERONE II REAGENT 100 TEST 20 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005815 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-2 ELECSYS LH REAGENT 100 TEST ,4 ELECSYS ESTRADIOL II REAGENT 100 TEST ,2 ELECSYS PROGESTERONE II REAGENT 100 TEST ,3 ELECSYS HGH REAGENT 100 TEST ,4 ELECSYS C-PEPTIDE REAGENT 100 TEST 20 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005817 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-1 ACTH (reagent) ELECSYS 100TEST ,1 N-MID OSTEOCALCIN ELECSYS 100TEST ,2 SHBG (reagent) 100TEST ,1 DHEA-S ELECSYS(reagent) 100TEST ,2 CALCITONIN ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 20 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005818 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-5 ELECSYS CYCLOSPORINE REAGENT 100TEST ,5 ISD SAMPLE PRETREATMENT 32ML ,1 ELECSYS C-PEPTIDE CALSET (4X1ML) 20 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005821 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-7 HCG+β ELECSYS 100TEST ,1 PTH ELECSYS 100TEST ,3 ELECSYS VITAMIN D TOTAL 100 TEST 20 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005819 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-2 CALSET hs TROPONIN T 18min ELECSYS 4X1ML ,20 hs TROPONIN T 18 min ELECSYS 200TEST 20 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005822 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-5 ELECSYS FERRITIN (200TEST) ,10 FOLATE III ELECSYS 100TEST ,12 VITAMIN B12 ELECSYS 100TEST 20 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005824 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-20 PCT BRAHMS ELECSYS 100TEST 20 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005826 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-1 CEA ELECSYS 200TEST ,2 CA 19-9 ELECSYS 100TEST ,3 CA 125 II ELECSYS 100TEST ,2 CA 15-3 II ELECSYS 100TEST ,1 TOTAL PSA ELECSYS 200 TEST ,2 FREE PSA II ELECSYS 100TEST 20 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019