Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0000332 ΑΠΟΘΗΚΗ Γ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚ-10 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΤΟΝΗΣ - ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕΤΡΗΤΗ 13 Απριλίου 2021 16 Απριλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001763 ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΛΙΝ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-7 8P0622ALINITY ANTI-HCV RGT 200 TESTS 13 Απριλίου 2021 15 Απριλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001856 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-200 ΒΕΛΟΝΑ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 8GAX10cm 13 Απριλίου 2021 15 Απριλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002046 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-7 ΣΕΤ ΚΑΘΕΤ. ΑΙΜΟΚΑΘ (ΔΙΕΥΡΥΝΤ ΣΥΡΜ ΠΩΜΑΤΑ) ΠΡΟΣΩΡ ΑΠΛΟΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔ 2ΠΛ.ΑΥΛΟΥ 19CM ,5 ΣΕΤ ΚΑΘΕΤ. ΑΙΜΟΚΑΘ (ΔΙΕΥΡΥΝΤ ΣΥΡΜ ΠΩΜΑΤΑ) ΠΡΟΣΩΡ ΑΠΛΟΣ ΚΕΚΚΑΜΕΝΟΣ 2ΠΛ.ΑΥΛΟΥ 16CM 13 Απριλίου 2021 15 Απριλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002045 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ-50 CYSTISTAT 40mg/50ml (ΕΚΑΠΤΥ 668217) 13 Απριλίου 2021 14 Απριλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002062 ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-10000 ΘΗΚΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΚΛΙΠΑΚΙ ,100000 ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 13 Απριλίου 2021 15 Απριλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002047 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-10 ΓΛΥΦΑΝΟ - ΦΡΕΖΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΧPS HIGH SPEED ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΚΩΝΙΚΗ ΜΕ ΚΑΤΙΟΝΟΣΜΟ ,10 ΓΛΥΦΑΝΟ - ΦΡΕΖΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΧPS HIGH SPEED ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΚΩΝΙΚΗ ΜΕ ΚΑΤΙΟΝΟΣΜΟ ,10 ΟΣΤΕΟΓΛΥ 13 Απριλίου 2021 15 Απριλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001974 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-2 ΓΛΥΦΑΝΟ - ΦΡΕΖΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΧPS HIGH SPEED ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΚΩΝΙΚΗ ΜΕ ΚΑΤΙΟΝΟΣΜΟ ,2 ΓΛΥΦΑΝΟ - ΦΡΕΖΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΧPS HIGH SPEED ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΚΩΝΙΚΗ ΜΕ ΚΑΤΙΟΝΟΣΜΟ ,2 ΟΣΤΕΟΓΛΥΦΑΝ 12 Απριλίου 2021 14 Απριλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001988 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕΘ ΚΔΧ-ΘΚΧ-ΑΓΧ-2 PERMANENT LIFE SUPPORT I 12 Απριλίου 2021 14 Απριλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001989 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-20 ΓΛΥΦΑΝΟ - ΦΡΕΖΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΧPS HIGH SPEED ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΚΩΝΙΚΗ ΜΕ ΚΑΤΙΟΝΟΣΜΟ ,20 ΟΣΤΕΟΓΛΥΦΑΝΟ XPS ΔΑΚΡΥΟΑΣΚΟΡΙΝΟΣΤΟΜΙΑΣ (ΩΡΛ) ,20 ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΓΛΥΦΑΝΩΝ ,20 ΘΗΚΑΡΙ ΟΠΤΙΚΗΣ 0 μοίρες 12 Απριλίου 2021 14 Απριλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001891 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡΑΜ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ-5 ΓΝΗΣΙΟ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ TOSHIBA E STUDIO 3008Α 12 Απριλίου 2021 14 Απριλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001784 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-150000 ΒΕΛΟΝΑ 16G ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 09 Απριλίου 2021 14 Απριλίου 2021