Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002302 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ ΦΡΟΣ-ΧΡΥ/ΜΑΡ.Δ'ΔΟΣΗ 29 Οκτωβρίου 2020 30 Οκτωβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003894 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑΥΣ.ΚΟΝ.. Γ'ΔΟΣΗ 29 Οκτωβρίου 2020 30 Οκτωβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003898 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΑΣΘΕΝΗ ΕΛΕΝ.ΚΑΤΣ. Γ'ΔΟΣΗ 29 Οκτωβρίου 2020 30 Οκτωβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0006796 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΕΞΩΣΥΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ ΓΕΡ.ΒΑΛΛ.Γ'ΔΟΣΗ. 29 Οκτωβρίου 2020 30 Οκτωβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0006240 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΑΝ.ΑΡΙΣ.. Γ'ΔΟΣΗ 29 Οκτωβρίου 2020 30 Οκτωβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0008236 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΕΞΩΣΥΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ ΤΑΡΑ-ΕΛΕ Γ'ΔΟΣΗ 29 Οκτωβρίου 2020 30 Οκτωβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002572 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΑΛΙ-ΧΑΡΑΛ Α'ΔΟΣΗ 29 Οκτωβρίου 2020 30 Οκτωβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0003250 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ ΟΙΚΟ-ΑΛΕΞ Α'ΔΟΣΗ 29 Οκτωβρίου 2020 30 Οκτωβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005036 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 30/10 13:00μμ-3000 ΧΑΡΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ (60cmx50m) ΣΕ ΡΟΛΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΙ ΑΝΤΟΧΗΣ-ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 29 Οκτωβρίου 2020 30 Οκτωβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005671 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-1 ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ (STENTED) ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ (ΓΙΑ ΑΟΡΤΙΚΗ ΘΕΣΗ) 29 Οκτωβρίου 2020 29 Οκτωβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005516 ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΛΙΝ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-40 ΖΩΜΟΙ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (50FL/PLUS) BACTEC ΜΕ ΟΥΣΙΕΣΑΔΡΑΝΟΠ.ΑΝΤΙΒΙΟΤ.ΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 29 Οκτωβρίου 2020 30 Οκτωβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005030 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-500 ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΜΟΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Microgard II ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ MS-PFT 27 Οκτωβρίου 2020 29 Οκτωβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005028 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-10 ΜΕΛΑΝΙ HP OFFICE JET PRO 6230 27 Οκτωβρίου 2020 29 Οκτωβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005448 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-400 ΠΕΔΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 222X130 CM ΔΙΑΦΑΝΕΣ 26 Οκτωβρίου 2020 29 Οκτωβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005450 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-40 ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΚΑΥΤΗΡΑΚΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 26 Οκτωβρίου 2020 29 Οκτωβρίου 2020