Παλαιότερα αιτήματα Πληροφορική

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002488 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-4 ΜΝΗΜΗ 8G DDR3-1333 PS3-10600 RG D ECC ΓΙΑ SERVER VM
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002539 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-4 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 600 GB SAS 15K 3,5'' (GRHHISDATA1) ,4 C1KCN 6 DUAL IN-LINE MEMORY MODULE, 4G, 1333, 2RX8X72 (GRHΗΙSDATA1) ,4 MNHMH DDR2 FB-DIMM SYCHRONOUS 8 GB (GRHMEDIS) ,4 ΜΝΗΜΗ 8-GB, PC3-10
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002488 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-4 ΜΝΗΜΗ 8G DDR3-1333 PS3-10600 RG D ECC ΓΙΑ SERVER VM
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002539 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-4 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 600 GB SAS 15K 3,5'' (GRHHISDATA1) ,4 C1KCN 6 DUAL IN-LINE MEMORY MODULE, 4G, 1333, 2RX8X72 (GRHΗΙSDATA1) ,4 MNHMH DDR2 FB-DIMM SYCHRONOUS 8 GB (GRHMEDIS) ,4 ΜΝΗΜΗ 8-GB, PC3-10
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002488 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-4 ΜΝΗΜΗ 8G DDR3-1333 PS3-10600 RG D ECC ΓΙΑ SERVER VM
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002539 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-4 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 600 GB SAS 15K 3,5'' (GRHHISDATA1) ,4 C1KCN 6 DUAL IN-LINE MEMORY MODULE, 4G, 1333, 2RX8X72 (GRHΗΙSDATA1) ,4 MNHMH DDR2 FB-DIMM SYCHRONOUS 8 GB (GRHMEDIS) ,4 ΜΝΗΜΗ 8-GB, PC3-10
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 18/0007703 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-3 BACKUP TAPE RD1000 1TB ΓΙΑ ΛΗΨΗ BACK-UP ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003865 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ (30 ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ)