Παλαιότερα αιτήματα Πληροφορική

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005436 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2015 - 1H ΚΑΙ 2Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0006301 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-680 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PERUSER REMEWAL BASIC 12MONTHS GOV BAND A ,160 SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER RENEWAL BASIC GOV BAND A
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004766 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 BAR CODE READER ΤΥΠΟΥ MOTOROLLA SYMBOL LS 2208
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 18/0007360 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝ.ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ-50 Η/Υ ΠΛΗΡΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ GRH0695
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0006276 230131 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-10 Η/Υ ΠΛΗΡΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ) ,41 ΟΘΟΝΗ Η/Υ TFT 19''
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0006894 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε-ΑΙΜΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0006830 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-30 ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΑΛΙΝΔΡ. ΚΑΡΔ/ΓΙΑΣ ΑΥΤ. 14FR, 27CM
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 18/0007703 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-3 BACKUP TAPE RD1000 1TB ΓΙΑ ΛΗΨΗ BACK-UP ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0006894 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΟΡΘΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε-ΑΙΜΑ