Παλαιότερα αιτήματα Κτιριακά Τεχνικής Υπηρεσίας

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007109 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αντικατάσταση δαπέδου στο wc του Εργ. Μελέτης Υπνου
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007321 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κλείσιμο ανοίγματος στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007217 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κατασκευή & τοποθέτηση ερμαρίων σε υφισταμ.μεταλλικούς σκελετούς εργαστηρ.πάγκων στο ΤΕΠ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007571 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αποξήλωση θύρας αλουμ.& τοποθέτηση νέας 2φυλλης στη Γραμμ. Δ'Π
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007562 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αλλαγή ταπετσαρίας σε 12 πολυθρόνες αναπαυσης ασθενών στην Ορθοπαιδική Κλινική
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0006981 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-60 ΧΩΝΕΥΤΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ INOX ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΘΥΡΑ, ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ D=55MM Wilka 5790.000005 DL
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007321 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κλείσιμο ανοίγματος στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007217 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κατασκευή & τοποθέτηση ερμαρίων σε υφισταμ.μεταλλικούς σκελετούς εργαστηρ.πάγκων στο ΤΕΠ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007571 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αποξήλωση θύρας αλουμ.& τοποθέτηση νέας 2φυλλης στη Γραμμ. Δ'Π
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007562 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αλλαγή ταπετσαρίας σε 12 πολυθρόνες αναπαυσης ασθενών στην Ορθοπαιδική Κλινική
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007453 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ενοποίηση 2 χώρων στο Χειρουργικό Ιατρείο ΤΕΠ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005623 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-4 ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003781 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ανακαίνιση χρωματισμών ε θαλαμο της Μον. Τεχνητού Νεφρού, 60 τ.μ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007321 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κλείσιμο ανοίγματος στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007217 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κατασκευή & τοποθέτηση ερμαρίων σε υφισταμ.μεταλλικούς σκελετούς εργαστηρ.πάγκων στο ΤΕΠ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007188 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αποκατάσταση ρωγμών σε επιχρίσματα προσόψεων κτιριων, περ. 400 τρ.μ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007192 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αποκατάσταση ρωγμών κλιμακοστασίων & αντικατάσταση ψευδοροφών
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007571 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αποξήλωση θύρας αλουμ.& τοποθέτηση νέας 2φυλλης στη Γραμμ. Δ'Π
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007562 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αλλαγή ταπετσαρίας σε 12 πολυθρόνες αναπαυσης ασθενών στην Ορθοπαιδική Κλινική
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003781 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ανακαίνιση χρωματισμών ε θαλαμο της Μον. Τεχνητού Νεφρού, 60 τ.μ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005623 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-4 ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007453 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ενοποίηση 2 χώρων στο Χειρουργικό Ιατρείο ΤΕΠ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007282 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αντικατάσταση μόνωσης αεραγωγών
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007557 ΑΠΟΘΗΚΗ Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ-30 ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ INOX 4 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ,15 ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ INOX 5 ΠΟΔΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000016 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ανακαίνιση χρωματισμών γραφείων Διοίκησης, περ. 250τ.μ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000352 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κτιριακές παρεμβάσις σε ακτινοδιαγνωστικο θάλαμο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000352 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κτιριακές παρεμβάσις σε ακτινοδιαγνωστικο θάλαμο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0000898 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επισκευή μονωσεων,αεραγωγών, καναλιών & αρμών διαστολής σε δώματα του Νοσοκομείου
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000455 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αντικατάστση 2 δίφυλλωνν θυρών αλουμινίου
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000457 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τοποθέτηση ταπέτων σε εισόδους του Νοοσκομείου