Παλαιότερα αιτήματα Κτιριακά Τεχνικής Υπηρεσίας

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000016 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ανακαίνιση χρωματισμών γραφείων Διοίκησης, περ. 250τ.μ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000352 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κτιριακές παρεμβάσις σε ακτινοδιαγνωστικο θάλαμο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000352 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κτιριακές παρεμβάσις σε ακτινοδιαγνωστικο θάλαμο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0000898 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επισκευή μονωσεων,αεραγωγών, καναλιών & αρμών διαστολής σε δώματα του Νοσοκομείου
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000455 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αντικατάστση 2 δίφυλλωνν θυρών αλουμινίου
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000457 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τοποθέτηση ταπέτων σε εισόδους του Νοοσκομείου
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0008173 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αντικατάσταση κατεστραμμένου δαπέδου σε διάδρομο Ιατρείων
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0008113 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κατασκευή & τοποθέτηση ερμαρίου σε χώρο της Γυναικ/κής Κλινικής
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0008223 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Πλήρη Αντίγραφα φακέλου της μελέτης για Δωρεά Νέου Κτιρίου Χημειοθεραπειών
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0008173 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αντικατάσταση κατεστραμμένου δαπέδου σε διάδρομο Ιατρείων
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0008113 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κατασκευή & τοποθέτηση ερμαρίου σε χώρο της Γυναικ/κής Κλινικής
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0008223 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Πλήρη Αντίγραφα φακέλου της μελέτης για Δωρεά Νέου Κτιρίου Χημειοθεραπειών
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0001016 ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-1 ΤΑΦΗ ΣΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000152 ΑΠΟΘΗΚΗ Γ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚ-10 ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ INOX 5 ΠΟΔΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000909 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΙΩΝ-10 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ CISA 44860-20 ,50 ΠΟΜΟΛΑ Ν165/18 ΤΥΠΟΣ U ΟΒΑΛ, ΡΟΖΕΤΑ ΜΑΤ ΝΙΚΕΛ ,15 ΠΟΜΟΛΟ ΛΕΥΚΟ ΤΥΠΟΣ U KRAMMER (NYLON ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ) ,60 ΧΩΝΕΥΤΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ INOX ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΘΥΡΑ, ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ D=55MM 30 δεξ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000090 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΙΩΝ-1 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 210Χ90Χ70
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000688 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-1000 ΡΟΔΑ Φ50x19 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΒΙΔΑ Μ8 ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ,1000 ΡΟΔΑΚΙ ΓΙΑ ΣΤΑΤΩ Φ50mm ΜΕ ΠΕΙΡΟ Φ8 ,1000 ΡΟΔΑΚΙ ΓΙΑ ΣΤΑΤΩ Φ50mm ΜΕ ΠΕΙΡΟ Φ10 ,1000 ΡΟΔΑΚΙ ΓΙΑ ΣΤΑΤΩ Φ50mm ΜΕ ΠΕΙ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000855 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κατασκευή & τοποθέτηση προσωρινής πινακίδας για έργα ΕΣΠΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000673 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ανακαίνιση χρωματισμών γραφείου Μισθοδοσίας, 50,00 τ.μ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000762 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αντικατάσταση δαπέδου wc ΚΡΧ (08), 5τ.μ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0001073 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επισκευή 3 υαλόθυρων αλουμινίου στο ΤΕΠ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0001075 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0001115 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΙΩΝ-3 ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 78Χ41Χ80 ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,1 ΕΡΜΑΡΙΟ -ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΗ Κ.ΠΟΡΤ/Π.ΤΖΑΜΙ & ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 80*41*200Η
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0001183 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΙΩΝ-2 ΓΡΑΦΕΙΟ QUICKER ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ 120 Χ 80 Χ 73Η ,1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 80Χ60 ,3 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 42,7Χ57Χ59
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0001158 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τοποθέτηση μεμβράνης αμμοβολής σε 4 παράθυρα, σύνολο 7,0 τετρ.μ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0001115 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΞΑΝΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-3 ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 78Χ41Χ80 ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,1 ΕΡΜΑΡΙΟ -ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΗ Κ.ΠΟΡΤ/Π.ΤΖΑΜΙ & ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 80*41*200Η
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0001183 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΙΩΝΑΝΑΡΤΗΣΗ ΞΑΝΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 80Χ60 ,3 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 42,7Χ57Χ59 ,2 ΓΡΑΦΕΙΟ QUICKER ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ 120 Χ 80 Χ 73Η
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000685 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΓΙΩΝ-150 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ PLEXIGLAS 15x20cm
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0001132 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αντικατάσταση 6 ανοιγόμενων παραθύρων με επάλληλα
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0001432 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ρολοκουρτίνα για Ιατρείο