Παλαιότερα αιτήματα Κτιριακά Τεχνικής Υπηρεσίας

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0003591 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ανανέωση χρωματισμών εξωτερ. μεταλλικών κλιμακοστασίων & άλλων στοιχείων
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004189 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τοποθέτηση συρ'όμενης σήτας σε 15 επάλληλα παράθυρα στο -1
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004416 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αντικατάσταση ταπετσαρίας σε 20 πολυθρόνες ασθενών
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004461 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Καθαίρεση πλακιδίων & τοποθέτηση νέων σε εργαστήριο,12 τ.μ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004444 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αποξήλωση ταπετσαρίας & ανακαίνιση χρωματισμών στη Γραμματεία Δ'Χ Κλιν.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004579 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004576 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004478 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διαμόρφωση Παιδοψυχ/κου ιατρείου & αντικατ. δαπέδου σε χώρο του Παιδοψυχ/κου
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004874 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διαμόρφωση πρώην αιθ. διδασκαλίας σε Εργαστήριο Προληπτικής Ιατρικής