Παλαιότερα αιτήματα Η/Μ Τεχνικής Υπηρεσίας

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0000761 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ INVERTER 24000BTU ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.,1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εργασία τοποθέτησης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002219 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ INVERTER (12.000-15.400) ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002249 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-1 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤ/ΤΟΥ 195Χ60Χ15 (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.)
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001997 ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΛΙΝ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ALCATEL 4020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002559 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ CONTROL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΟΠΤΟΤΥΠΟ ACP-700
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003116 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εγκατάσταση φίλτρου νερού στην είσοδο στοιχείου εναλλάκτη του γραμμικού επιταχυντή
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002829 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ INVERTER (18.000 - 19.500) ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003140 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 33.100Kcal/h, διαστάσεις: μήκος-81cm, πλάτος-26cm, ύψος- 60cm
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002965 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εγκατάσταση φίλτρων στους δυο συλλέκτες του κεντρικού βρόγχου διανομής κλιματισμού και στην ενοτ1Αc
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002744 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Απολύμανση & καθαρισμός αεραγωγών κλιματισμού ΜΕΘ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002249 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-1 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤ/ΤΟΥ 195Χ60Χ15 (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.)
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002829 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ INVERTER (18.000 - 19.500) ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003349 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-80 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ CASTROL SW68 Ψυκτέλαιο SW68,420 ΦΡΕΟΝ ΥΓΡΟ R-134A
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003201 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εγκατάσταση φίλτρου στο δίκτυο παροχής κλιματισμού
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003348 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-10000 ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ,150 ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 2 ΚΥΒ ,6 ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΕΩΣ 1 ΚΥΒ ,460,1 ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 4 ΚΥΒ ΚΑΙ ΠΑΝΩ 10m3 ,4 ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ ,25 ΑΕΡΙΟ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003143 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-1 ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003413 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-4 ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ INTERPUMP ΤΥΠΟΥ WS104 Ενδεικτικός τύπος: model ws 104 interpump 30lit/min, max press 100 bar, ηλεκτρικής ισχύος 7,5 Hp
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003200 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εγκατάσταση φίλτρων στο δίκτυο ψυχρού κλιματισμού της ΜΕΘ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003366 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (PLC) ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Matsushita electric works model: NAIS FP1-C-16
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003438 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-600 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μίσθωση φιαλών οξυγόνου με ιατρικό κλείστρο (100 φιάλες Χ 6μήνες),1000 ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΕΩΣ 1 ΚΥΒ ,100 ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 2 ΚΥΒ Φιάλ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003480 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επισκευή των δυο (2) εμβολοφόρων αντλίων μάρκας interpump WS104
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001997 ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΛΙΝ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ALCATEL 4020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003546 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-400 ΑΕΡΙΟ CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 12 ΚΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ,6 ΑΕΡΙΟ CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 3,1 ΕΩΣ 6 ΚΙΛΑ ,20 ΑΕΡΙΟ CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 8 ΚΙΛΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003563 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-1,5 ΜΙΓΜΑ ΑΕΡΙΩΝ 16%O2, 5%CO2, 0,3%CH4, 0,3%CO, 0,3%C2H2 - REST N2 ,1 ΦΙΑΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 10LT ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ DIN14 ,1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΙΑΛΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003564 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-1,5 ΜΙΓΜΑ ΑΕΡΙΩΝ 0,3%CH4-0,3%CO-0,3%C2H2-21%O2-REST N2 ,1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΙΑΛΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003577 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΠΠΚ (04)-1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ - ΝΙΠΤΗΡΟΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003570 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εγκατάσταση UPS στην Μοναδα Λοιμώξεων
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003549 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εγκατάσταση φίλτρων στο δίκτυο ψυχρού νερού κλιματισμού
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003594 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΗ ,1 ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΟΥ ΨΥΚΤΗ CARRIER 19XR Κωδ. 19xR4141, Ενδεικ. τύπος: Carrier, κωδ. βαλβίδας 09xR04005302
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003577 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΠΠΚ (04)-1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ - ΝΙΠΤΗΡΟΣ