Φίλτρο
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004732 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 29 Οκτωβρίου 2020 06 Νοεμβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004835 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-50 ΚΑΛΩΔΙΟ 5Χ6ΜΜ2 NYY, Μέτρα, ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.,1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 3ΣΕΙΡΩΝ ΜΕ 15 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΕΙΡΑ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.,1 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 40Α ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.,3 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 29 Οκτωβρίου 2020 02 Νοεμβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005211 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εργασίες εγκατάστασης υποσταθμού 3 αερίων, φωτοσήμανσης & εφεδρικής μονάδας Ο2 29 Οκτωβρίου 2020 04 Νοεμβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005295 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-89,5 ΑΕΡΙΟ CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 12 ΚΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ,268 ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΕΩΣ 1 ΚΥΒ 29 Οκτωβρίου 2020 29 Οκτωβρίου 2020