Φίλτρο
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004529 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-24 ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R - 404 ,24 ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R - 407 ,24 ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R - 410 ,24 ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R - 417α ,200 FREON 134a ,12 ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ 24 Ιουνίου 2019 26 Ιουνίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004118 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ EV1 230V ? 200W UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΚΑ UPS: CHLORIDE 80-NET TOP,100kVA 24 Ιουνίου 2019 27 Ιουνίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003991 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-1 ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 24 Ιουνίου 2019 28 Ιουνίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003989 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γενική επισκευή αντλίας κενού MIL'S E500 24 Ιουνίου 2019 27 Ιουνίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003225 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-6 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 1/2''25atm ,3 ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΤΜΟΥ 4 ΕΩΣ 17bar ,2 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Καυστήρες BALTUR,2 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ LFL 1.122 ,1 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΛΕΒΗΤΑ ΤΥΠΟΥ LA 20 Ιουνίου 2019 28 Ιουνίου 2019