Φίλτρο
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004320 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 410 ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 22/9/2021 10.00Π.Μ-1 ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 22 Σεπτεμβρίου 2021 22 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004292 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ407 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 22/9/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 21 Σεπτεμβρίου 2021 22 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004294 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 408 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 22/9/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 21 Σεπτεμβρίου 2021 22 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004307 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 409 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 22/9/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ 21 Σεπτεμβρίου 2021 22 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004256 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 406 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 20/9/2021 11.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 20 Σεπτεμβρίου 2021 20 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004228 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 404 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 17/9/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 16 Σεπτεμβρίου 2021 17 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004229 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 405 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 17/9/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 16 Σεπτεμβρίου 2021 17 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004210 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 402 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 16/9/2021 10Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 15 Σεπτεμβρίου 2021 16 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004212 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 403 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 15/9/2021 14.00ΜΜ-1 ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 15 Σεπτεμβρίου 2021 15 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004181 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 400 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 14/9/2021 10Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 13 Σεπτεμβρίου 2021 14 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004185 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 401 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 14/9/2021 09.00 Π.Μ.-1 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ (ΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ) 13 Σεπτεμβρίου 2021 14 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004113 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ORTH397 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 10/9/2021 14.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 10 Σεπτεμβρίου 2021 10 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004115 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝORTH398 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 10/9/2021 Α.Μ. 5733098 14.00 Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 10 Σεπτεμβρίου 2021 10 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004117 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ORTH399 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 10/9/2021 14.00 Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 10 Σεπτεμβρίου 2021 10 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003964 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 396 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 2/9/2021 13.00Π.Μ.-1 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΑΓΚΩΝΟΣ 02 Σεπτεμβρίου 2021 02 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003953 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 395 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 2/9/2021 13.00-1 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ (ΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ) 02 Σεπτεμβρίου 2021 02 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003900 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 393 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 31/8/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ 30 Αυγούστου 2021 01 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003839 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 391 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 27/8/2021 10Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 26 Αυγούστου 2021 27 Νοεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003837 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 390 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 27/8/2021 10Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 26 Αυγούστου 2021 27 Νοεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003793 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 27/08/2021 ΣΤΙΣ 10:00πμ-1 ΣΕΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ 26 Αυγούστου 2021 27 Νοεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003835 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 389 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 27/8/2021 10Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ 26 Αυγούστου 2021 27 Νοεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003841 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 392 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 27/8/2021 10Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 26 Αυγούστου 2021 27 Νοεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003793 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 25/08/2021 ΣΤΙΣ 10:00πμ-1 ΣΕΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ 24 Αυγούστου 2021 25 Νοεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003793 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 23/08/2021 ΣΤΙΣ 13:00πμ-1 ΣΕΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ 23 Αυγούστου 2021 23 Νοεμβρίου 2021
21/0003654ORTH386 A.M 5405022 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 9/8/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00- 09 Αυγούστου 2021 09 Νοεμβρίου 2021
21/0003598ORTH359 A.M ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 3/8/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΤΟ ΠΡΩΙ- 03 Αυγούστου 2021 03 Νοεμβρίου 2021
21/0003599ORTH360 A.M 5749568 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 3/8/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΤΟ ΠΡΩΙ- 03 Αυγούστου 2021 03 Νοεμβρίου 2021
21/0003600ORTH361 Α.Μ 5749675 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 3/8/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΤΟ ΠΡΩΙ- 03 Αυγούστου 2021 03 Νοεμβρίου 2021
21/0003595ORTH357 A.M 5744668 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 3/8/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΠΡΩΙ- 02 Αυγούστου 2021 03 Νοεμβρίου 2021
21/0003597ΟΡΤΗ358 Α.Μ 5830362 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 2/8/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30- 02 Αυγούστου 2021 02 Νοεμβρίου 2021