Φίλτρο
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004469 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 416 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 28/9/2021 10.00ΠΜ-1 ΣΕΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 27 Σεπτεμβρίου 2021 28 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004455 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 415 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 28/9/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 27 Σεπτεμβρίου 2021 28 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004456 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 414 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 27/9/2021 12.30-1 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ 27 Σεπτεμβρίου 2021 27 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003976 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝ ΕΝΤΑΤ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (28)-1 ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ NO FROST 27 Σεπτεμβρίου 2021 28 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004307 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 409 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 23/9/2021 10.00Π.Μ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-1 ΣΕΤ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ 22 Σεπτεμβρίου 2021 23 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004359 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 23/9/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 22 Σεπτεμβρίου 2021 23 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004343 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 412 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 22/9/2021 14.00Μ.Μ.-1 ΣΕΤ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 22 Σεπτεμβρίου 2021 22 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004342 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 411 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 22/9/2021 14.00Μ.Μ.-1 ΣΕΤ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 22 Σεπτεμβρίου 2021 22 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004320 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 410 ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 22/9/2021 10.00Π.Μ-1 ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 22 Σεπτεμβρίου 2021 22 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004292 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ407 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 22/9/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 21 Σεπτεμβρίου 2021 22 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004294 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 408 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 22/9/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 21 Σεπτεμβρίου 2021 22 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004307 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 409 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 22/9/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ 21 Σεπτεμβρίου 2021 22 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004256 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 406 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 20/9/2021 11.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 20 Σεπτεμβρίου 2021 20 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004228 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 404 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 17/9/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 16 Σεπτεμβρίου 2021 17 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004229 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 405 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 17/9/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 16 Σεπτεμβρίου 2021 17 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004210 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 402 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 16/9/2021 10Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 15 Σεπτεμβρίου 2021 16 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004212 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 403 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 15/9/2021 14.00ΜΜ-1 ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 15 Σεπτεμβρίου 2021 15 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004181 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 400 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 14/9/2021 10Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 13 Σεπτεμβρίου 2021 14 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004185 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 401 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 14/9/2021 09.00 Π.Μ.-1 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ (ΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ) 13 Σεπτεμβρίου 2021 14 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004113 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ORTH397 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 10/9/2021 14.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 10 Σεπτεμβρίου 2021 10 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004115 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝORTH398 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 10/9/2021 Α.Μ. 5733098 14.00 Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 10 Σεπτεμβρίου 2021 10 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004117 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ORTH399 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 10/9/2021 14.00 Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 10 Σεπτεμβρίου 2021 10 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003964 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 396 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 2/9/2021 13.00Π.Μ.-1 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΑΓΚΩΝΟΣ 02 Σεπτεμβρίου 2021 02 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003953 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 395 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 2/9/2021 13.00-1 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ (ΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ) 02 Σεπτεμβρίου 2021 02 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003900 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 393 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 31/8/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ 30 Αυγούστου 2021 01 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003839 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 391 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 27/8/2021 10Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 26 Αυγούστου 2021 27 Νοεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003837 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 390 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 27/8/2021 10Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 26 Αυγούστου 2021 27 Νοεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003793 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 27/08/2021 ΣΤΙΣ 10:00πμ-1 ΣΕΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ 26 Αυγούστου 2021 27 Νοεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003835 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 389 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 27/8/2021 10Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ 26 Αυγούστου 2021 27 Νοεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003841 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 392 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 27/8/2021 10Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 26 Αυγούστου 2021 27 Νοεμβρίου 2021