Φίλτρο
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/0000052 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 008/2022 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΑΥΡΙΟ 12/1/2022 11.00ΠΜ-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 11 Ιανουαρίου 2022 12 Απριλίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/0000053 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 009/2022 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΑΥΡΙΟ 12/1/2022 11.00ΠΜ-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 11 Ιανουαρίου 2022 12 Απριλίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/0000055 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 10/2022 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΑΥΡΙΟ 12/1/2022 ΣΤΙΣ 11.00ΠΜ-1 ΣΕΤ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 11 Ιανουαρίου 2022 12 Απριλίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/0000040 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 005 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 10-1-2022 14.00ΜΜ-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 10 Ιανουαρίου 2022 10 Απριλίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/0000041 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 006 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 10-1-2022 14.00ΜΜ-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 10 Ιανουαρίου 2022 10 Απριλίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/0000043 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 007 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 10-1-2022 14.00ΜΜ-1 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ (ΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ) 10 Ιανουαρίου 2022 10 Απριλίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/0000044 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 008 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 10-1-2022 14.00ΜΜ-1 ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 10 Ιανουαρίου 2022 10 Απριλίου 2022
22/0000027ORTH001 Α.Μ 5788446 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 7/1/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 07 Ιανουαρίου 2022 07 Απριλίου 2022
22/0000035 ORTH003 ΑΜ 5090969 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 7/1/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30- 07 Ιανουαρίου 2022 07 Απριλίου 2022
22/0000036 ORTH004 ΑΜ 5689104 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 7/1/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30- 07 Ιανουαρίου 2022 07 Απριλίου 2022
22/0000029ORTH002 Α.Μ 5788530 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΑΥΡΙΟ 5/1/22 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΤΟ ΠΡΩΙ- 04 Ιανουαρίου 2022 05 Απριλίου 2022
22/0000027ORTH001 Α.Μ 5788446 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 4/1/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 04 Ιανουαρίου 2022 04 Απριλίου 2022
21/0006501ORTH691 A. M 5273049 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 31/12/21 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 31 Δεκεμβρίου 2021 31 Μαρτίου 2022
21/0006502ORTH692 Α.Μ 5787393 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 31/12/21 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 31 Δεκεμβρίου 2021 31 Μαρτίου 2022
21/0006483ORTH689 Α.Μ 5786438ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 27/12/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 27 Δεκεμβρίου 2021 27 Μαρτίου 2022
21/0006484ORTH690 A.M 5786464 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 27/12/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 27 Δεκεμβρίου 2021 27 Μαρτίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0006475 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 686 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 27-12-202 11.00ΠΜ-1 ΣΕΤ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 24 Δεκεμβρίου 2021 27 Μαρτίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0006476 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 687 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 27-12-202 11.00ΠΜ-1 ΣΕΤ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 24 Δεκεμβρίου 2021 27 Μαρτίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0006459 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 682 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 22-12-2021 13.00-1 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΩΜΟΥ 22 Δεκεμβρίου 2021 22 Μαρτίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0006460 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 682 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 22-12-2021 13.00-1 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΩΜΟΥ 22 Δεκεμβρίου 2021 22 Μαρτίου 2022
21/0006422NX671 A.M 5784735 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 22/12/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 22 Δεκεμβρίου 2021 22 Μαρτίου 2022
21/0006419ORTH670 A.M 5781768 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 20/12/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 20 Δεκεμβρίου 2021 20 Μαρτίου 2022
21/0006419ORTH670 A.M 5781768 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 20/12/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 20 Δεκεμβρίου 2021 20 Μαρτίου 2022
21/0006405ORTH668 A.M 5784899 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 20/12/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00- 20 Δεκεμβρίου 2021 20 Μαρτίου 2022
21/0006406ORTH669 A.M 3010075 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 20/12/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΤΟ ΠΡΩΙ- 20 Δεκεμβρίου 2021 20 Μαρτίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0006385 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 655 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 10.00ΠΜ 17-12-2021-1 ΣΕΤ ΟΑ ΙΣΧΙΟΥ 17 Δεκεμβρίου 2021 17 Μαρτίου 2022
21/0006244ORTH622SYMPLHROMAT3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΑΥΡΙΟ 16/12/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00- 15 Δεκεμβρίου 2021 16 Μαρτίου 2022
21/0006288NX657 A.M 5062137 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΜΕΘΑΥΡΙΟ 17/12/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 15 Δεκεμβρίου 2021 17 Μαρτίου 2022
21/0006217ORTH655 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΑΥΡΙΟ 15/12/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΤΟ ΠΡΩΙ- 14 Δεκεμβρίου 2021 15 Μαρτίου 2022
21/0006223ORTH656 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΑΥΡΙΟ 15/12/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΤΟ ΠΡΩΙ- 14 Δεκεμβρίου 2021 15 Μαρτίου 2022