Φίλτρο
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006409 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΣΥΔ 2020 ΜΟΝ. ΑΙΜΟΔ. ΑΙΜΑΤ. ΕΡΓΑΣΤ. 10 Δεκεμβρίου 2020 10 Μαρτίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006411 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-1 ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΣΥΔ ΤΕΛΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤ. ΕΣΥΔ 2020 ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189 10 Δεκεμβρίου 2020 10 Μαρτίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006464 ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-1 ΤΑΦΗ ΣΩΡΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΣ (ΑΝΔΡΑΣ) 30 Νοεμβρίου 2020 02 Μαρτίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006270 ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-1 ΤΑΦΗ ΣΩΡΟΥ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ (ΑΡΡΕΝ) ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 23 Νοεμβρίου 2020 23 Φεβρουαρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006265 ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-1 ΤΑΦΗ ΣΩΡΟΥ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 23 Νοεμβρίου 2020 23 Φεβρουαρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005258 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 22 Οκτωβρίου 2020 23 Ιανουαρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005460 230100-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 19 Οκτωβρίου 2020 23 Ιανουαρίου 2021