Φίλτρο
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005258 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 22 Οκτωβρίου 2020 23 Ιανουαρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005460 230100-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 19 Οκτωβρίου 2020 23 Ιανουαρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005082 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΤΗ 13:00μμ-1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ VARIAN VITALBEAM ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ARIA 28 Σεπτεμβρίου 2020 29 Δεκεμβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005082 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ VARIAN VITALBEAM ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ARIA 25 Σεπτεμβρίου 2020 25 Δεκεμβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005082 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ AΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 13:00μμ-1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ VARIAN VITALBEAM ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ARIA 25 Σεπτεμβρίου 2020 25 Δεκεμβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004568 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Διακρίβωση Παθολογοανατομικών εξετάσεων 21 Σεπτεμβρίου 2020 23 Δεκεμβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004422 ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-1 ΤΑΦΗ ΣΩΡΟΥ ALHAS AMMAD ALMANSOUR 12 Αυγούστου 2020 12 Νοεμβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004266 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 07 Αυγούστου 2020 11 Νοεμβρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004242 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-1 ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΗΓΗΣ ΙΡΙΔΙΟΥ 07 Αυγούστου 2020 11 Νοεμβρίου 2020