Φίλτρο
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005525 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 06 Σεπτεμβρίου 2019 06 Δεκεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005203 230131 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣ/ΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ GS1-128 02 Σεπτεμβρίου 2019 03 Δεκεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005173 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 21 Αυγούστου 2019 28 Νοεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005173 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 12 Αυγούστου 2019 20 Νοεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005203 230131 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣ/ΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ GS1-128 07 Αυγούστου 2019 08 Νοεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003204 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 17 Ιουλίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003205 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 17 Ιουλίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003940 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27 Ιουνίου 2019 01 Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005525 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 06 Σεπτεμβρίου 2018 06 Δεκεμβρίου 2019