Φίλτρο
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003321 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189 04 Ιουνίου 2019 05 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003322 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-1 ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΣΥΔ ΤΕΛΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189 04 Ιουνίου 2019 05 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003319 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2018 ΕΣΥΔ 04 Ιουνίου 2019 05 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003657 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019 (ΔΙΑΧ.2018) 24 Μαΐου 2019 29 Αυγούστου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003400 ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-1 ΤΑΦΗ ΣΩΡΟΥ ΣΑΡΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 20 Μαΐου 2019 20 Αυγούστου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0001250 ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΙΑΓΝ. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 2400,00 ΕΥΡΩ 14 Μαΐου 2019 16 Αυγούστου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002390 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΩΝ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΩΝ 06 Μαΐου 2019 09 Αυγούστου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002734 230131 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-1 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ" 23 Απριλίου 2019 25 Ιουλίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002221 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ESP EUROPEAN SOCIETY OF PATHOLOGY 2019LUNG0079, 1200 € 22 Απριλίου 2019 25 Ιουλίου 2019