Φίλτρο
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0001294 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ VARIAN VITALBEAM ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ARIA 21 Φεβρουαρίου 2020 24 Μαΐου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0001294 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ VARIAN VITALBEAM ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ARIA 20 Φεβρουαρίου 2020 21 Μαΐου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000846 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ-1 ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ DOCUTRACKS ,2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ DOCUTRACKS ΕΚΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ,10 ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ D 14 Φεβρουαρίου 2020 17 Μαΐου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000728 ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝ.ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-100 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ,100 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 11 Φεβρουαρίου 2020 13 Μαΐου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000894 ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-1 ΤΑΦΗ ΣΩΡΟΥ Χ (ΘΗΛΥ) ΤΗΣ Β 05 Φεβρουαρίου 2020 05 Μαΐου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000126 ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-1 ΤΑΦΗ ΣΩΡΟΥ 14 Ιανουαρίου 2020 14 Απριλίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000129 ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-1 ΤΑΦΗ ΣΩΡΟΥ (ΑΡΡΕΝ) Β 14 Ιανουαρίου 2020 14 Απριλίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000128 ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-1 ΤΑΦΗ ΣΩΡΟΥ (ΑΡΡΕΝ) Α 14 Ιανουαρίου 2020 14 Απριλίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0006971 ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΩΝ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΩΝ 07 Ιανουαρίου 2020 09 Απριλίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0008161 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ-1 ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ - ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 1/1/2020 - 31/12/2020 16 Δεκεμβρίου 2019 17 Μαρτίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007922 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 03 Δεκεμβρίου 2019 05 Μαρτίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007127 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ESP 2020LUNG0040 - 1200 € 03 Δεκεμβρίου 2019 05 Μαρτίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0006971 ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΩΝ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΩΝ 29 Νοεμβρίου 2019 06 Μαρτίου 2020