Φίλτρο
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0006971 ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΩΝ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΩΝ 19 Νοεμβρίου 2019 22 Φεβρουαρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007094 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 14 Νοεμβρίου 2019 19 Φεβρουαρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0006113 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2019 ΕΣΥΔ 07 Οκτωβρίου 2019 10 Ιανουαρίου 2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005203 230131 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣ/ΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ GS1-128 26 Σεπτεμβρίου 2019 30 Δεκεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003658 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 2μ.μ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕ ΔΛΠ 26 Σεπτεμβρίου 2019 26 Δεκεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005203 230131 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣ/ΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ GS1-128 20 Σεπτεμβρίου 2019 24 Δεκεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005525 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 06 Σεπτεμβρίου 2019 06 Δεκεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005203 230131 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣ/ΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ GS1-128 02 Σεπτεμβρίου 2019 03 Δεκεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005173 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 21 Αυγούστου 2019 28 Νοεμβρίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0005525 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 06 Σεπτεμβρίου 2018 06 Δεκεμβρίου 2019