Παλαιότερα αιτήματα Iατροτεχνολογικός Εξοπλισμός-ΤΥ

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003714 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΒ 134/21 ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ CPAP SINDI,2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ CPAP SINDI (ΝΕΟΓΝΩΝ) ,1 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΡΙΝΙΚΟ CPAP ΤΥΠΟΥ SINDI
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003712 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΒ 258/2021 ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΗΣ GE,1 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ CALIBRATION ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΚΟΠΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004028 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004003 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή στρώματος κατάκλισης και μονάδος ελέγχου quattro overlay,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ Q/A PLUG CONNECTOR PLATE ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ QUATTRO OVERLAY ,6 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004024 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή συστήματος ουροροομετρίας DANFLOW 3000 PLUS,1 LITHIUM BATTERY FOR DANFLOW
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004345 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή καταψύκτη FORMA-ULT,1 ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ULT FREEZER 1st & 2nd STAGE REPAIR
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004520 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή μόνιτορ ΝΟΝΙΝ LIFESENSE,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ SENS TF1-10 MOISTURE TRAP WITH FILTER ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ NONIN LIFESCIENCE ,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ FILTER ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004395 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ 20m ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003845 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή φυγοκέντρου αντλίας ROTAFLOW,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ BATTERY PACK Ni-Cd 24V ΓΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑ ROTAFLOW ,4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ HL20 Rubber Foot 24x12 RPM/T
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003843 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή συστήματος οπτικών πεδίων ZEISS HUMPHREY,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ASSY PATIENT BUTTON ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ZEISS HUMPHREY ,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ FOREHEAD REST BLU/
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004695 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή μικροσκοπίου ZEISS OPMI VISU-200,2 STEERABLE CASTER SET 2 ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ZEISS OPMI VISU
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004697 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή ηλεκτροκαρδιογράφου COMEN CM-300,1 ΠΛΑΚΕΤΑ ECG BOARD ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ COMEN CM 300
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004704 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-4 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ GE MAC 600 επισκευή ηλεκτροκαρδιογράφου GE MAC-600
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004701 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή ενδοαορτικής αντλίας DATASCOPE SYSTEM-98,1 SAFETY DISK ASSY ΓΙΑ ΕΝΔΟΑΟΡΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ DATASCOPE SYSTEM 98 ,1 SERVICE KIT 5000 ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΑΟΡΤΙΚ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001088 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ-4 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ MEΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ EVITA V500 DRAEGER