Παλαιότερα αιτήματα Iατροτεχνολογικός Εξοπλισμός-ΤΥ

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004793 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ DATASCOPE DUO,1 ANT/KO BRACKET MOUNTING ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ DATASCOPE DUO ,1 ANT/KO ΣΩΛΗΝΑΣ NIPB ΓΙΑ DATASCOPE DUO
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004788 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ HBO 100W/2 ΓΙΑ NIKON ECLIPSE ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ NIKON ECLIPSE
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004954 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ESCO
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004956 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ Επισκευή δοχείων αζώτου
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004795 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ARGUS,1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ CODAN ARGUS 707V ,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ALARM WINDOW LEFT ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΟΓΚΟΥ CODAN ARGUS ,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005170 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΗΣ FAVERO 9 LE1846 ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΝΗΣ FAVERO
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005335 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΜΙΚΡΟΤΟΜΩΝ MICROM HM355S-3
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005328 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HAMILTON C1,1 HEPA FILTER ΓΙΑ HAMILTON C1 ,1 DUST FILTER SET OF 5 ΓΙΑ HAMILTON C1 ,1 HPO INLET FILTER ΓΙΑ HAMILTON C1 ,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005515 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005194 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MARQUETTE
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004520 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤ.-1 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ,1 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005178 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ TRILOGY
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005191 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ IN CONTROL1050
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005009 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-3 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΑΕΡΟΤΟΡ) ,3 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ)
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006237 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ MOTHERBOARD HP8200 I5 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ HYPERVISOR VI ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 438/20,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ HP HD V20 7 IN ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ HYPERVISOR VI
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006013 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ VARIAN VITALBEAM
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006238 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 412/20,2 SERVICE KIT ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ MARQUETTE SERVO-I ,1 CELL O2 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ SERVO-S ,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ MEMBRANE WI
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006241 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 513/20,4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ SERVSET 6Y ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ OXYLOG 2000 ,4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ BATTERY & CRYSTAL ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ OXYLOG 2000
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006264 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 13 μ.μ-2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΚ. ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ OLYMPUS/BX43F,2 ΛΥΧΝΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ OLYMPUS BX43
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006297 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 13μ.μ-1 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 1270Ν ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ LEICA M841 ,1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 491/20
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004986 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ Ni-MH ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ NIHON KOHDEN TEC7731K ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ NIHON KOHDEN
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004712 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-1 HOLTER ΠΙΕΣΗΣ SPACELABS ΠΛΗΡΕΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005192 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ SAMSUNG V10