Παλαιότερα αιτήματα Iατροτεχνολογικός Εξοπλισμός-ΤΥ

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 18/0005771 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝ Τεχνικές Προδιαγραφες-2 ΟΘΟΝΗ TFT 24"
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 18/0005771 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝ Τεχνικές Προδιαγραφες-2 ΟΘΟΝΗ TFT 24"
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0001951 ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΞΑΝΑ ΛΟΓΩ ΝΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-1 ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0001951 ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΞΑΝΑ ΛΟΓΩ ΝΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-1 ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002900 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 471/18,1 ΗΧΕΙΟ ΓΙΑ MONITOR EDAN IM8B ,1 ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ MONITOR EDAN IM8B
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002900 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 471/18,1 ΗΧΕΙΟ ΓΙΑ MONITOR EDAN IM8B ,1 ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ MONITOR EDAN IM8B
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003731 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 60/19
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003731 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 60/19
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0000903 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝ-1 ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΟΡΘΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ 5CM
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0000903 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝ-1 ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΟΡΘΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ 5CM
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003164 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΥΠΤΙΟ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003164 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΥΠΤΙΟ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004847 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-1 ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 18/0002966 ΑΠΟΘΗΚΗ Β' ΩΡΛ-Β' ΚΛΙΝ.ΔΕΡΜ.&Α-1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ASSEMBLY FRONT PANEL ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ NONIN AVANT 2120 ,1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 18/0006379 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΣΗΠΤΙΚΟΥ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004515 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004761 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 631/18
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004595 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004522 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,1 KNEE BREAK MOTOR LA 32.-35-24-002 ΓΙΑ ΚΛΙΝΗ MALVESTIO
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004525 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ ,1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004791 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 282/2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004801 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-2 NIBP TUBING ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ VS-800 ,1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αρ. ΒΛΑΒΗΣ 460/2018,2 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ LARGE ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ MINDRAY PM 7000
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004804 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 279/19
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004852 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 226/19
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004495 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004615 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,1 ΑΝΤ/ΚΟ Q.OVERLAY UMBILICAL & SLEEVING ASSY ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ QUATTRO OVERLAY ,1 ΑΝΤ/ΚΟ INNER/OUTER UMBILICAL PLATE AND BARD ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ QUA
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004614 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-5 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,5 ΑΝΤ/ΚΟ Q.OVERLAY UMBILICAL & SLEEVING ASSY ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ QUATTRO OVERLAY ,5 ΑΝΤ/ΚΟ INNER/OUTER UMBILICAL PLATE AND BARD ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ QUA
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004598 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004797 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 109/2018
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004663 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-7 ABS MATRESS PLATFORM FOR KNEE-BREAK SECTION ΓΙΑ ΚΛΙΝΗ MALVESTIO ,3 ABS MATRESS PLATFORM FOR FIXED SECTION ΓΙΑ ΚΛΙΝΗ MALVESTIO