Παλαιότερα αιτήματα Iατροτεχνολογικός Εξοπλισμός-ΤΥ

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002274 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΒ 160/2020,4 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ STATIM 5000S ,2 ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ STATIM 5000S ,2 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002266 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΒ 101/2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002265 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΒ 447/2019,1 ΑΝΤ/ΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ POWER CONTROLL NOVO CE220/330 ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002259 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-30 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ O RING RM0080-10 ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ QUATTRO OVERLAY ,5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ O RING RM0620-15 ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ QUATTRO OVERLAY ,5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ COLLAR INSERT ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ QUATTRO OVERLAY ,5
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002270 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΒ 103/2020,1 ANT/KO ΜΠΑΤΑΡΙΑ AIRBONE ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002254 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-12 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ O RING RM0080-10 ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ QUATTRO OVERLAY ,2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ O RING RM0620-15 ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ QUATTRO OVERLAY ,2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ COLLAR INSERT ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ QUATTRO OVERLAY ,2
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002155 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΒ 130/2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002154 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΒ 129/2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002153 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΒ 128/2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002151 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΒ 031/2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002185 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ ΑΕΡΟΣ AESCULAP GA-466 ΑΒ 547/2019,4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΤΙΖΑΣ GA-466 ΑΒ 547/2019,3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ ΑΕΡΟΣ AESCULAP GA-466 ΑΒ 54
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002217 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 EYEPIECE W/O SCALE FOR OMS/SL ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗ ΛΥΧΝΙΑ TOPCON SL-D8Z ΑΒ 598/2019,1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΒ 598/2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002184 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΒ 17/2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002187 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΑΝΤ/ΚΟ ΚΑΤΩ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ TOUR AESCULAP GD 450M ΑΒ 51/2020,1 ΑΝΤ/ΚΟ ΑΝΩ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ TOUR AESULAP GD 450M ΑΒ 51/2020,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΔΕΛΑ ΒΙΔΑΣ ΑΞΟΝΑ ΜΙΚΡΗ ΓΙΑ TOUR AESCULAP GD 450
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002190 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΒ 108/2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002194 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΒ 143/2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002198 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ MAC 1200ST ΑΒ 148/2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002197 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΒ 154/2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002269 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΜΕΡΑΣ OLYMPUS ΑΒ 98/2020,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ VIDEO ADAPTER ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΜΕΡΑΣ OLYMPUS ΑΒ 98/2020,1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΒ 98/2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002271 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ-1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΙΛΕΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ HIQ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5Χ330ΜΜ ΤΥΠΟΥ JOHANN OLYMPUS
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002330 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΒ 155/2020,4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ NIMBUS ,4 ΣΑΚΟΣ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ NIMBUS 3 ,4 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002255 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-84 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ O RING RM0080-10 ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ QUATTRO OVERLAY ,14 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ O RING RM0620-15 ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ QUATTRO OVERLAY ,14 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ COLLAR INSERT ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ QUATTRO OVERLAY ,
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002327 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΒ 169/2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002322 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΒ 164/2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002318 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΒ 52/2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002326 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΒ 142/2020,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΨΥΓΕΙΟΥ CE250 ANGELANTONI ,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΨΥΓΕΙΟΥ CE250 ANGELANTONI ,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002328 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ SC5-1E ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟ MINDRAY DC-8 AB 144/2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002273 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ AB 122/2020,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΨΥΓΕΙΟΥ CE250 ANGELANTONI AB 122/2020,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΨΥΓΕΙΟΥ CE250 ANGELANTONI AB 122/2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002152 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΟΡΘΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΣΩΣΤΟ ΚΩΔΙΚΟ-1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΣΜΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002378 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ-2 ΑΝΤ/ΚΟ PATIENT TABLE PAD ΣΤΡΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 200*40*2