Παλαιότερα αιτήματα Iατροτεχνολογικός Εξοπλισμός-ΤΥ

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0008227 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝ ΟΡΘΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ-1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002041 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤ. ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-1 VIDEO-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0000903 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝ-1 ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΟΡΘΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ 5CM
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007035 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ-2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 12- ΚΑΝΑΛΟΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0006471 ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΕΥΡΟΧ- ΓΝΑΘΟ-ΟΥΡΟΛ (15)-1 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧ. 20 ΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0007717 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 520/19,1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ TELSTAR BIO VANGUARD B4
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000184 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΝ. ΒΛ. 012/2020
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0008081 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 452/19,1 ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ MAC 1200ST ,1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ MAC 1200ST ,1 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ MAC1200
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0008078 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 559/19
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0008079 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 525/19
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0008080 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 497/19
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0008098 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 548/19
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0008169 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ ALEXANDER ΑΡ.ΒΛΑΒΗΣ 475/2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0008178 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ MAC 1200ST ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 513/19
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0008148 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αρ. βλάβης 536/2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0008171 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 554/19
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004029 ΑΠΟΘΗΚΗ Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ-3 ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΜΕ ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ-ΠΤΥΣΟΜΕΝΑ ΥΠΟΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΑΪΝΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000032 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ STATIM 5000S
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000022 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 RESISTANCE THERMOMETER PT100 B6/12/90 ΓΙΑ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟ ΚΛΙΒΑΝΟ B20 THERMOFISHER/HERAEUS ,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ CATCH ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ B20 THERMO HERAEUS ,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ HANDLE ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ B20 THERMO HERAEUS
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000033 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΛΕΙΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ LACTINA ELECTRIC PLUS ,1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000039 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000040 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ MAC 1200ST ,1 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ MAC1200 ,1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000031 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΧΕΙΡ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ UFSK BL400XLE ,1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000041 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000042 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 465/19,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΚΓ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ CARDIOSERV
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000026 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-3 E/M SPR Li-Ion battery, ORG, 5.9 για μόνιτορ INFINITY K ,1 AIR FILTER NP MODULE για μόνιτορ INFINITY K ,1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ DRAGER INFINITI K ,1 ΚΑΛΩΔΙΟ/ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΞΥΜ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000021 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ INCUBATOR TI-0
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000034 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ GAS CYLINDER REPLACEMENT KIT ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ MAQUET ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 424/19
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000038 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 443/18,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΚΕΤΑ POWER READER 1 ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ALSA EXCELL 350
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0000211 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΒΛΑΒΗ 3/2020,1 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 27-35cm ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ EDAN M8B ,1 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΙΜ8Β EDAN ,1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞ