Φίλτρο
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 18/0005771 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝ Τεχνικές Προδιαγραφες-2 ΟΘΟΝΗ TFT 24" 24 Ιουνίου 2019 27 Ιουνίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0001951 ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΞΑΝΑ ΛΟΓΩ ΝΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-1 ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ 24 Ιουνίου 2019 27 Ιουνίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0002900 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 471/18,1 ΗΧΕΙΟ ΓΙΑ MONITOR EDAN IM8B ,1 ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ MONITOR EDAN IM8B 24 Ιουνίου 2019 27 Ιουνίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003731 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝ. ΒΛΑΒΗΣ 60/19 24 Ιουνίου 2019 27 Ιουνίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0000903 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝ-1 ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΟΡΘΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ 5CM 24 Ιουνίου 2019 27 Ιουνίου 2019
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0003164 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΥΠΤΙΟ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩ 24 Ιουνίου 2019 28 Ιουνίου 2019