Προτάσεις Εταιρειών: Αντιδραστήρια Εργαστηρίων
Προτάσεις Εταιρειών: Ενδοφακοί
Προτάσεις Εταιρειών: Βηματοδότες Μόνιμοι Τεχνητοί, Απινιδωτές
Προτάσεις Εταιρειών: Προμήθεια Χειρουργικών Μοσχευμάτων
Προτάσεις Εταιρειών: Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Δεκαέξι Χειρουργικών Τραπεζών του Οίκου Maquet
Προτάσεις Εταιρειών: Υπηρεσίες Συντήρησης Βιοϊατρικού Εξοπλισμού
Προτάσεις Εταιρειών: Προμήθεια Ραμμάτων
Προτάσεις Εταιρειών : Υπηρεσίες Εξειδικευμένων Μεταφορών (Βιολογικών υλικών)
Προτάσεις Εταιρειών - Προμήθεια ενός συστήματος διαγνωστικής υπερηχογραφίας για χρήση στο Β΄Εργαστήριο Ακτινολογίας και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Προτάσεις Εταιρειών - Προμήθεια συσκευών πλασμαφαίρεσης
Προτάσεις Εταιρειών - Υπηρεσίες συντήρησης εκτύπωσης & ψηφιοποίησης εικόνας των οίκων AGFA & FUJI του Νοσοκομείου
Προτάσεις Εταιρειών - Προμήθεια κοχλιακών εμφυτευμάτων
Προτάσεις Εταιρείων - Προμήθεια τεσσάρων φορητών αγγειογραφικών ακτινοσκοπικών C-ARM
Προτάσεις εταιρείων-Προμήθεια οξυγόνου και ιατρικών αερίων