Παλαιότερες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Φίλτρο
Υποβολή προδιαγραφών για προμήθεια συστήματος διαγνωστικής υπερηχογραφίας για χρήση στο Β' εργαστήριο ακτινολογίας και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ)
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ (72) ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ, ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
Διαγωνισμός για την συντήρηση με ανταλλακτικά δύο συστημάτων υπολογιστικής (αξονικής) τομογραφίας του οίκου PHILIPS
Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών: Συντήρηση BMS
Υποβολή προδιαγραφών για υπηρεσίες συντήρησης δέκα έξι (16) χειρουργικών τραπεζών του οίκου MAQUET
Προμήθεια συστήματος διαγνωστικής υπερηχογραφίας
Συντήρηση με ανταλλακτικά δύο συστημάτων υπολογιστικής (αξονικής) τομογραφίας οίκου PHILIPS
Υπηρεσίες συντήρησης χειρουργικών τραπεζών MAQUET