Υποβολή προδιαγραφών για προμήθεια συστήματος διαγνωστικής υπερηχογραφίας για χρήση στο Β' εργαστήριο ακτινολογίας και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ)

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20-11-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 20-12-2015

Εν όψει της διενέργειας νέου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, παρακαλείσθε όπως εντός τριάντα (30) ημερών (η οποία άρχεται από την επομένη της ως άνω ημερομηνίας πρωτοκόλλου & ανάρτησης) καταθέσετε στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα τις τεχνικές προδιαγραφές αναφορικά με την προμήθεια ενός συστήματος διαγνωστικής υπερηχογραφίας (με τρείς κεφαλές τουλάχιστον : Linear, Convex & Microconvex – για παιδιατρική χρήση) για χρήση στο Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας και στο Σμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο προδιαγραφών

Εμφανίσεις: 2006