Υποβολή προδιαγραφών για υπηρεσίες συντήρησης δέκα έξι (16) χειρουργικών τραπεζών του οίκου MAQUET

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 25-12-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 14-01-2016

Εν όψει της επικείμενης διενέργειας του ανωτέρω νέου Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, παρακαλείσθε όπως εντός είκοσι (20) ημερών (η οποία άρχεται από την επομένη της ως άνω ημερομηνίας πρωτοκόλλου & ανάρτησης) καταθέσετε στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών ενδιαφέροντός σας.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο προδιαγραφών

Εν όψει της επικείμενης διενέργειας του ανωτέρω νέου Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγω- νισμού, παρακαλείσθε όπως εντός είκοσι (20) ημερών (η οποία άρχεται από την επομένη της ως άνω ημερομηνίας πρωτοκόλλου & ανάρτησης) καταθέσετε στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών ενδιαφέροντός σας.

Εμφανίσεις: 2152