Διαγωνισμός για την συντήρηση με ανταλλακτικά δύο συστημάτων υπολογιστικής (αξονικής) τομογραφίας του οίκου PHILIPS

Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 26-12-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 15-01-2016

Εν όψει της διενέργειας νέου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, παρακαλείσθε όπως εντός είκοσι (20) ημερών (η οποία άρχεται από την επομένη της ως άνω ημερομηνίας πρωτοκόλλου & ανάρτησης) καταθέσετε στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα τις τεχνικές προδιαγραφές αναφορικά με τη συντήρηση με ανταλλακτικά δύο συστημάτων υπολογιστικής (αξονικής) τομογραφίας του οίκου PHILIPS, προϋπολογισμού 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο του διαγωνισμού

Εμφανίσεις: 2108