Παλαιότερες Διαβουλεύσεις

Φίλτρο
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης με ανταλλακτικά των αυτόματων θυρών των χειρουργικών αιθουσών του Νοσοκομείου
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες συντήρησης εκτύπωσης & ψηφιοποίησης εικόνας των οίκων AGFA & FUJI του Νοσοκομείου
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης των 15 Ανελκυστήρων του Νοσοκομείου & Ορθοπαιδικού Κέντρου και (1) του Κ.Τ. Περιστερίου
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης των κέντρων ιατρικών αερίων , δικτύων διανομής και αυτοματισμών του Νοσοκομείου
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης των Φωτοτυπικών μηχανημάτων του Νοσοκομείου
2η Διαβούλευση - Υπηρεσίες Εξειδικευμένων Μεταφορών (Βιολογικών υλικών)
Τεχνικές προδιαγραφές για τους κάτωθι διαγωνισμούς
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, των ΙΑΚ και Κ.Τ. Περιστερίου που υπάγονταν στο Νοσοκομείο Αττικόν
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες συντήρησης πλυντηρίων MIELE
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης Πνευματικού Ταχυδρομείου του Νοσοκομείου
1η Διαβoύλευση - Υπηρεσίες συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης των δεκαέξι χειρουργικών τραπεζών του οίκου Maquet
1η Διαβούλευση - Αποξήλωση εβδομήντα δύο 72 ανοιγόμενων παραθύρων και αντικατάστασή τους από νέα συρόμενα επάλληλα, με θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου με ενεργειακούς υαλοπίνακες
1η Διαβούλευση - Προμήθεια τεσσάρων φορητών αγγειογραφικών ακτινοσκοπικών C-ARM
1η Διαβούλευση - Προμήθεια συσκευών πλασμαφαίρεσης
1η Διαβούλευση-Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας UPS για τις ανάγκες αιθουσών στεφανιογραφίας
1η Διαβούλευση - Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων πύργων ψύξης για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
2η Διαβούλευση - Προμήθεια οξυγόνου και ιατρικών αερίων
2η Διαβούλευση - Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Κέντρων Ιατρικών Αερίων, Δικτύων Διανομής και Αυτοματισμών
1η Διαβούλευση - Προμήθεια κοχλιακών εμφυτευμάτων
Yπηρεσίες συντήρησης πλυντηρίων
1η Διαβούλευση - Προμήθεια ενός συστήματος διαγνωστικής υπερηχογραφίας για χρήση στο Β΄Εργαστήριο Ακτινολογίας και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Yπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου
1η Διαβούλευση - Υπηρεσίες συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BMS) του Νοσοκομείου
1η Διαβούλευση - Προμήθεια οξυγόνου και ιατρικών αερίων