Παλαιότεροι Διαγωνισμοί

Φίλτρο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π04/2016 ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των δεκαπέντε (15) ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και Ορθοπεδικού Κέντρου και έναν (1) του Κέντρου Υγείας Περιστερίου
Π01/2015 Επαναπροκήρυξη : Προμήθεια κεντρικού εξυπηρετητή διαχείρισης αλληλογραφίας (mail server) – Λογισμικών – Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π04/2015 : Για την προμήθεια ενός συστήματος διαγνωστικής υπερηχογραφίας για χρήση στο Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π07/2016 Για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Νοσοκομείου
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π06/2015 : Για τη συντήρηση με ανταλλακτικά (εξαιρουμένων των ακτινολογικών λυχνιών) δύο συστημάτων υπολογιστικής (αξονικής) τομογραφίας του οίκου PHILIPS
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π01/2015: Προμήθεια κεντρικού εξυπηρετητή διαχείρισης αλληλογραφίας (mail server) – Λογισμικών – Εγκατάσταση - Παραμετροποίηση
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π05/2015 : Για τη αποξήλωση εβδομήντα δύο (72) ανοιγόμενων παραθύρων και αντικατάσταση τους από νέα συρόμενα επάλληλα, με θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου με ενεργειακούς υαλοπίνακες