ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π05/2016 Για τη συντήρηση – τεχνική υποστήριξη του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BMS) του Νοσοκομείου

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

Ημερομηνία Έναρξης: 28/04/2016

Ημερομηνία Λήξης: 12/05/2016

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ», προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για τη συντήρηση – τεχνική υποστήριξη του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BMS) του Νοσοκομείου (CPV: 50700000-2 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίων»), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 13-05-2016, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα διαγωνισμών του Νοσοκομείου, ενώπιον της Επιτροπής που έχει ορισθεί.

Λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη,  12/05/2016 μέχρι τις 14.00 μ.μ.

Πληροφορίες καθημερινά από το Τμ. Προμηθειών, ώρες 13.00 έως 15.00  

 (τηλ. 210 5831058).

Τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν καθημερινά από το Τμ. Προμηθειών, ώρες 13.00 έως 15.00 .

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Εμφανίσεις: 1789