ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π04/2016 ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των δεκαπέντε (15) ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και Ορθοπεδικού Κέντρου και έναν (1) του Κέντρου Υγείας Περιστερίου

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

Ημερομηνία Έναρξης: 28/04/2016

Ημερομηνία Λήξης: 10/05/2016

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ», προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των δεκαπέντε (15) ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και Ορθοπεδικού Κέντρου και έναν (1) του Κέντρου Υγείας Περιστερίου (CPV: 50750000-7), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 36.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 11/5/2016, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα διαγωνισμών του Νοσοκομείου, ενώπιον της Επιτροπής που έχει ορισθεί.

Λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 10/5/2016 μέχρι τις 14.00 μ.μ.

Πληροφορίες καθημερινά από το Τμ. Προμηθειών, ώρες 13.00 έως 15.00 

(τηλ. 210 5831058).

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Εμφανίσεις: 1736