ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Σ11/2019

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

Ημερομηνία Έναρξης: 20/11/2019

Ημερομηνία Λήξης: 28/11/2019

 

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Σ11/2019 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΩΝ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΩΝ

 

ΑΙΤΗΜΑ 

Εμφανίσεις: 76