ΕΣΠΑ 2007-2013

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON LINE ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013 (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΠΑ/Δ/01/2012)

Περίληψη Διακήρυξη Διευκρίνιση


2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013 (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΠΑ/Δ/02/2012)

Περίληψη Διακήρυξη Διευκρίνιση


3.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013 (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΠΑ/Δ/03/2012)

Περίληψη Διακήρυξη Διευκρίνιση


4.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΕΦΑΛΗΣ Γ ΚΑΜΕΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΑΝΑΒAΘΜΙΣΗΣ ΣΕ SPECT/CT ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013 (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΠΑ/Δ/04/2012)

Περίληψη Διακήρυξη Διευκρίνιση


5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2007-2013 (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΠΑ/Δ/05/2012)

Περίληψη Διακήρυξη

Νέα περίληψη Επαναπροκήρυξη


6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣAΡΩΝ (4) ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤHΡΩΝ ΚΑΙ ΔYΟ (2) ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΜΕ MONITOR ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝAΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓOΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2007-2013 (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΠΑ/Π/01/2012)

Περίληψη Διακήρυξη Διευκρίνιση

Νέα Περίληψη Επαναπροκύρηξη