Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

Αρμοδιότητες

  • Καταχώρηση τιμολογίων και χρεώσεις αποθηκών (τεχνικού, γενικής χειρουργικής, ορθοπαιδικά, καρδιοχειρουργικά, πάγια)
  • Χαρακτηρισμός εξωσυμβατικών, προσδιορισμός υλικών
  • Εκτέλεση παραγγελιών εξωσυμβατικών - παρακαταθήκης υλικών
  • Αρχειοθέτηση πρωτοκόλλων και συλλογή υπογραφών για παράδοση στο λογιστήριο
  • Εισηγήσεις στο ΔΣ για έγκριση πραγματοποιηθέντων δαπανών υλικών προς επιλογή, δειγματισμό και πιθανή αγορά
  • Διαδικασία καταστροφής άχρηστου υλικού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
210-583-1013, 1028 και 1044