Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ιατρό Εργασίας

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» προσκαλεί :

Υποψήφιους ιατρούς εργασίας για τη σύναψη σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών για ένα (1) έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010.

Περισσότερα...

Προκήρυξη θέσεων ειδικευµένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ ΜΕΝΝ

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017

 

Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Β΄ Παιδιατρικής (για τη ΜΕΝΝ).

Περισσότερα...

Προκήρυξη θέσεων ειδικευµένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 4 Μαΐου 2017

Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» αφού έλαβε υπ’ όψιν:

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης Έργου για την καθαριότητα

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Ατομικών Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Περισσότερα...

Προκήρυξη θέσεων ειδικευµένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016

Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» αφού έλαβε υπ’ όψιν:

Περισσότερα...