ΣΟΧ 1_2017 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

ΣΟΧ 1_2017 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Περισσότερα...

Προκήρυξη θέσεων ειδικευµένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ (17 θέσεις)

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» αφού έλαβε υπ’ όψιν:

Περισσότερα...

Προκήρυξη θέσεων ειδικευµένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ 6 ΘΕΣΕΙΣ

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» αφού έλαβε υπ’ όψιν:

Περισσότερα...

Προκήρυξη θέσεων ειδικευµένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ (2 θέσεις)

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» αφού έλαβε υπ’ όψιν:

Περισσότερα...

Εξειδίκευση Ειδικευμένων Ιατρών στην Λοιμωξιολογία

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

Στην υπ΄αριθ. Γ4α/οικ.21243/12-03-2018 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, αναφέρεται η διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών (του κλάδου ΕΣΥ,των Ενόπλων Δυνάμεων και Ιατρών εκτός ΕΣΥ-Ιδιώτες) για εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Περισσότερα...

Προκήρυξη θέσεων ειδικευµένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018

Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» αφού έλαβε υπ’ όψιν:

Περισσότερα...

Αποτελέσματα-Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΣΟΧ 2/2017 

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)

Περισσότερα...

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)

Περισσότερα...