Εξειδίκευση Ειδικευμένων Ιατρών στην Επεμβατική Ακτινολογία

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

 

Στην υπ΄ αριθ. Γ4α/οικ.47875/02-09-2020 (ΦΕΚ 3715/Β΄/2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών, με θέμα: «Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ‘ΑΤΤΙΚΟΝ’», συστάθηκαν δύο (2) θέσεις εξειδικευόμενων ιατρών στην Επεμβατική Ακτινολογία.
Στην υπ΄ αριθ. Γ4α/οικ.21243/12-03-2018 (ΑΔΑ: 6Γ5Ν465ΦΥΟ-ΖΦΥ) απόφαση του Υπουργείου Υγείας, αναφέρεται η διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών (του κλάδου ΕΣΥ, των Ενόπλων Δυνάμεων και Ιατρών εκτός ΕΣΥ-Ιδιώτες) για εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατεβάστε την Σχετική αίτηση, ΦΕΚ και Διαδικασία Τοποθέτησης Ιατρών.

 

 Κατεβάστε την Σχετική αίτηση, ΦΕΚ και Διαδικασία Τοποθέτησης Ιατρών.

 

Εμφανίσεις: 970