Λίστα αναμονής των Ιατρών προς εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

Λίστα αναμονής των Ιατρών προς εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική

 

Περισσότερα...

Λίστα αναμονής των Ιατρών προς εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Λίστα αναμονής των Ιατρών προς εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική

 

Περισσότερα...

Λίστα αναμονής των Ιατρών προς εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

Λίστα αναμονής των Ιατρών προς εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική

 

Περισσότερα...

Λίστα αναμονής των Ιατρών προς εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021

Λίστα αναμονής των Ιατρών προς εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική

 

Περισσότερα...

Λίστα αναμονής των Ιατρών προς εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

Λίστα αναμονής των Ιατρών προς εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία

 

Περισσότερα...

Λίστα αναμονής των Ιατρών προς εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

Λίστα αναμονής των Ιατρών προς εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική

 

Περισσότερα...

Εξειδίκευση Ειδικευμένων Ιατρών στη Λοιμωξιολογία

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

Στην υπ΄αριθ. Γ4α/οικ.21243/12-03-2018 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, αναφέρεται η διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών (του κλάδου ΕΣΥ,των Ενόπλων Δυνάμεων και Ιατρών εκτός ΕΣΥ-Ιδιώτες) για εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Περισσότερα...

Προκήρυξη θέσεων ειδικευµένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021

 Αναλυτική προκήρυξη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Ενίσχυση του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής 

Κωδ. ΟΠΣ: 5070144/26

Περισσότερα...

Εξειδίκευση Ειδικευμένων Ιατρών στην Επεμβατική Ακτινολογία

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

 

Στην υπ΄ αριθ. Γ4α/οικ.47875/02-09-2020 (ΦΕΚ 3715/Β΄/2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών, με θέμα: «Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ‘ΑΤΤΙΚΟΝ’», συστάθηκαν δύο (2) θέσεις εξειδικευόμενων ιατρών στην Επεμβατική Ακτινολογία.
Στην υπ΄ αριθ. Γ4α/οικ.21243/12-03-2018 (ΑΔΑ: 6Γ5Ν465ΦΥΟ-ΖΦΥ) απόφαση του Υπουργείου Υγείας, αναφέρεται η διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών (του κλάδου ΕΣΥ, των Ενόπλων Δυνάμεων και Ιατρών εκτός ΕΣΥ-Ιδιώτες) για εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατεβάστε την Σχετική αίτηση, ΦΕΚ και Διαδικασία Τοποθέτησης Ιατρών.

 

Περισσότερα...